2. 11. 2020

Masarykova univerzita otevřela přijímací řízení. Poprvé na deset fakult.

Zájemci o studium v akademickém roce 2021/22 v bakalářských a dlouhých magisterských studijních programech na Masarykově univerzitě (MU) již mohou podávat přihlášky. Poprvé se mohou hlásit do českého i anglického magisterského studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě MU, která se stala součástí univerzity od července letošního roku. S nabídkou nových bakalářských studijních programů pak přichází lékařská fakulta, ekonomicko-správní fakulta a fakulta informatiky.

Lékařská fakulta MU bude poprvé přijímat studenty do nově akreditovaných bakalářských studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Radiologická asistence. Profesně zaměřené české bakalářské studijní programy v kombinované formě otevírá Ekonomicko-správní fakulta MU, a to: Analytika byznysových dat, Finance, účetnictví a daně, Management měst a regionů, Management veřejných služeb nebo Podnikový management.   

Velký zájem se očekává také o studijní program Kyberbezpečnost na Fakultě informatiky MU, kam se uchazeči mohli poprvé hlásit letos v srpnu v mimořádném zkráceném přijímacím řízení. Transformací prošly také některé obory na Pedagogické fakultě MU, jako například Učitelství praktického vyučování a Vychovatelství.

Na všech deset fakult MU mohou uchazeči podávat přihlášky elektronicky až do konce února. Uchazeči musí počítat s Testy studijních předpokladů, které jsou podmínkou pro přijetí na většinu fakult, někde i s oborovými testy. Většina fakult však může prominout příjímací zkouškou úspěšným řešitelům středoškolské odborné činnosti nebo těm, co se umístili na prvních třech místech v ústředním nebo krajském kole olympiády z předmětu, který oborově souvisí se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

V akademickém roce 2020/21 studuje v řádném diplomovém studiu na MU přes 33 tisíc studentů, což je zhruba o 2000 víc než v předchozím akademickém roce. Nárůst počtu studentů je způsobený převzetím Farmaceutické fakulty z Veterinární a farmaceutické univerzity s více než 800 studenty, ale i zvýšením počtu zahraničních studentů. Zatímco v roce 2019/20 studovalo na MU přibližně 7000 zahraničních studentů, letos jejich počet vrostl na 8,5 tisíce. Většinu z nich stále tvoří Slováci, a to přes 5,5 tisíce, a více než 1300 jsou samoplátci. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských programů se zapsalo přes osm tisíc prváků, což je o téměř 600 víc než loni.

 

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info