29. 4. 2021

Masarykova univerzita posílí spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zástupci obou organizací se na tom dohodli při návštěvě ředitele NÚKIB Karla Řehky na univerzitě. Hlavními oblastmi spolupráce budou rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti kyberbezpečnosti a obecně koordinace aktivit, které povedou k posílení kyberbezpečnosti České republiky.

Zástupci obou institucí diskutovali o možnostech budoucí spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, konkrétně například ve vzdělávání, kdy chtějí koordinací svých aktivit přispět mimo jiné k vyřešení dlouhodobého nedostatku specialistů v tomto oboru.

„Vedle zvládání známých hrozeb se musíme naučit rozpoznávat dopady rozvoje umělé inteligence i nastupujících kvantových technologií na bezpečnost a připravit pro ně novou generaci odborníků,“ řekl akademický ředitel CERIT Fakulty informatiky MU Tomáš Pitner.

Další z oblastí je pak výzkum v oblasti kyberbezpečnosti, jímž se Masarykova univerzita na špičkové úrovni dlouhodobě zabývá, a uplatnění jeho výsledků k posílení bezpečnosti České republiky. Proto zástupci obou institucí diskutovali o možných pilotních projektech, například o případné spolupráci při podpoře budování dohledových pracovišť kyberbezpečnosti.

„Po celém světě se ukazuje, že kybernetickou bezpečnost nelze zajišťovat bez spolupráce napříč státní, soukromou i akademickou sférou. To je první důvod, proč spolupráci s vysokými školami považuji za mimořádně důležitou. Druhý důvod je, že školy mají nezastupitelnou úlohu ve zvyšování povědomí o kybernetických hrozbách mezi veřejností, a přispívají tak k budování odolné společnosti, což je jeden z pilířů Národní strategie kybernetické bezpečnosti,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Vzájemná spolupráce by se měla promítnout také do aktivit CyberSecurity Hubu, v němž se koncentrují špičkové kapacity třech předních vysokých škol (MU, VUT a ČVUT) a který se zaměří kromě odborných aktivit a výzkumu také na podporu průmyslu a firem a evropskou certifikaci špičkových technologií. Další příležitosti pro spolupráci nabídne například rozvoj prostoru Cyber Campus CZ, jehož cílem je posílení vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, případně aktivity Národního koordinačního centra v oblasti kyberbezpečnosti.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info