8. prosince 2017

Masarykova univerzita požádala o institucionální akreditaci

Žádost o institucionální akreditaci pro 23 studijních oblastí podala prostřednictvím datové schránky Masarykova univerzita (MU) k Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, který má na rozhodnutí 150 dní. Pokud bude žádost úspěšná, umožní to škole od jara příštího roku po dobu dalších deseti let samostatně schvalovat a měnit studijní programy.

„V případě získání institucionální akreditace univerzita významně posílí svou autonomii, ale zároveň přijme významnější díl odpovědnosti vůči společnosti. Budeme moci pružněji reagovat na výsledky hodnocení studijních programů, na změny v poptávce na trhu práce a také pro studium vytvářet vlastní standardy obsahu a kvality,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Udělení institucionální akreditace je podmíněné tím, že má vysoká škola nastavený vnitřní systém kontroly kvality a schvalovací mechanismy a že sbírá zpětnou vazbu nejen od akademiků, ale také od studentů nebo od lidí z praxe.

Součástí podané žádosti je Zpráva o vnitřním hodnocení, která shrnuje nejvýznamnější vývojové trendy Masarykovy univerzity v posledních pěti letech, a Sebehodnoticí zpráva dokládající, že univerzita ve všech 23 oblastech vzdělávání naplňuje zákonné standardy pro udělení institucionální akreditace. Obě zprávy univerzita jako zatím jediná škola zpřístupnila na svých webových stránkách: www.muni.cz/akreditace.

„Univerzita rozvíjí systém vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti už téměř deset let, a nyní ho v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona posílila a doplnila o mechanismus schvalování a řízení jednotlivých studijních programů,“ uvedl prorektor Masarykovy univerzity pro studium a informační technologie Michal Bulant.

Zatímco v minulosti bylo potřeba každou změnu studijního programu, jeho zrušení nebo prodloužení akreditace řešit u mimouniverzitního orgánu, takzvané Akreditační komise, se schválenou institucionální akreditací bude hlavní roli v celém procesu hrát interní Rada pro vnitřní hodnocení.

Stáhnout článek .pdf 272 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info