24. 4. 2023

Masarykova univerzita představí na Business Research Forum možnosti spolupráce

Ve středu 26. dubna se v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích uskuteční setkání vědecko-výzkumných týmů univerzity, partnerů, zástupců soukromého a veřejného sektoru i odborné veřejnosti. Hlavním tématem akce, která se uskuteční už popáté, bude sdílení možností spolupráce s Masarykovou univerzitou. Kromě seznámení účastníků s klíčovými strategickými záměry univerzity bude prostor věnován představení aktivních spoluprací fakult a ústavů MU s aplikační sférou, tematickým přednáškám, workshopům i ocenění laureátů MUNI Innovation Award. Business Research Forum se koná od 9 do 15:30 h. v prostorách CEITEC MU a otevře možnosti pro networking, inspiraci a spolupráci.

Cílem akce je navázání nebo prohloubení spolupráce mezi univerzitou a aplikačními partnery, ale také ukázka v oblastech, kde toto spojení už dobře funguje. „Jsem rád, že se v tomto směru snažíme být aktivní, neboť důležitým předpokladem pro uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi je přímý kontakt s aplikační sférou a neustálá ochota hledat nové možnosti vzájemně prospěšné spolupráce. Masarykova univerzita, která s ohledem na různorodost vědeckých oborů a jejich kvalitu přináší mnoho podnětů, často zcela unikátních, je dlouhodobě otevřena spolupracím jak s podniky, tak s veřejnou sférou,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Novinkou letošního ročníku je představení partnerů všech deseti fakult a ústavu CEITEC MU, kteří na příkladech dobré praxe přiblíží, jak může taková spolupráce fungovat. „Mohou tak být inspirací pro další, kteří o případném propojení s univerzitou teprve uvažují, nebo ho plánují, ale netuší, co vše jim může univerzita nabídnout,“ doplňuje za organizátory akce ředitelka Centra pro transfer technologií MU Eva Janouškovcová. V rámci celodenního interaktivního tržiště se budou prezentovat jednotlivé fakulty MU, Centrum pro transfer technologií, RECETOX, CEITEC MU, Kulturní centrum s nabídkou Univerzitního centra Telč a Mendelova muzea, Kariérní centrum, Nakladatelství Munipress, Středisko Teiresiás i vybrané spin-off společnosti Masarykovy univerzity. Na dvou doprovodných workshopech se návštěvníci dozví novinky z oblasti ochrany duševního vlastnictví, děkan Farmaceutické fakulty David Vetchý pak přinese aktuální informace k strategickému projektu Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub a nově vznikajícího centra excelence.

Program bude završen slavnostním udílením cen MUNI Innovation Award. Oceněny budou inovační počiny zaměstnanců či studentů Masarykovy univerzity, které se podařilo úspěšně zavést do praxe a které napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb anebo jakkoli přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU.

Při příležitosti setkání bude distribuován souhrnný katalog aktuálních možností spolupráce s Masarykovou univerzitou, který obdrží všichni návštěvníci akce. Katalog shrnuje projekty fakult a univerzitních pracovišť, které mohou být zajímavé pro potenciální partnery. Součástí katalogu je i prostor pro spin-off společnosti – Masarykova univerzita jich založila dosud 22 a podílí se jejich prostřednictvím na rozvoji duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu.

Stáhnout článek .pdf 107 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info