26. 7. 2022

Masarykova univerzita se podílí na přijímacím řízení pro ukrajinské vysoké školy

Na Masarykově univerzitě probíhá příjímací řízení pro uchazeče o studium na ukrajinských vysokých školách. Kvůli pokračující vojenské agresi Ruské federace je totiž potřeba zprostředkovat ukrajinské standardní centralizované rozřazovací testy i těm uchazečům, kteří nyní pobývají mimo Ukrajinu. O studijní budoucnosti mladých Ukrajinců se tak rozhoduje v těchto dnech i v Brně.

V České republice je v současné době zhruba 2 000 Ukrajinců, kteří kvůli vpádu ruských vojsk opustili svou zemi, ale v budoucnu chtějí studovat vysokou školu na Ukrajině. Masarykova univerzita má z minulého roku bohaté zkušenosti s organizací vlastních online přijímacích testů (Testu studijních předpokladů) pro své uchazeče, a tak se rozhodla vyslyšet prosbu ukrajinského ministerstva školství a poskytnout své prostory a zázemí zájemcům o vstup do tamních bakalářských studijních programů.

„Od prvního dne ruského válečného tažení namířeného proti ukrajinské společnosti a suverenitě deklarujeme, že hodláme pomáhat lidem postiženým válkou, jak to jen bude možné. Takže když se objevila po vzájemné komunikaci mezi ukrajinským a českým ministerstvem školství možnost pomoci, a to pouhým poskytnutím učeben, jejich vybavením a personálem z řad našich pracovníků, neváhali jsme ani vteřinu. Považujeme to za naši morální povinnost,“ říká prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.

Masarykova univerzita přivítá na své půdě tři čtvrtiny z celkového počtu ukrajinských zájemců o studium, kteří se nachází (nebo budou skládat zkoušky) v České republice. Pro 1 500 uchazečů o bakalářské studium na Ukrajině jsou vyčleněny čtyři velkokapacitní učebny na třech fakultách. Zkouška z tzv. NMT testu (National Multi-Subject Test) se koná každý den ve dvou blocích, vždy dopoledne a odpoledne, a zájemci prokazují v online formě své znalosti ze tří předmětů – z matematiky, ukrajinštiny a historie Ukrajiny. Každý okruh se skládá vždy z dvaceti otázek a na jejich vypracování mají uchazeči celkem 120 minut.

Náplň okruhů a vyhodnocování testů je plně v gesci ukrajinského ministerstva školství, dodává docent Petr Květon ze Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity: „My jsme poskytli v rámci výpomoci prostory, vybavení a také personál, přičemž jde zhruba o patnáct pracovníků a studentů Masarykovy univerzity. Uchazeči mluví takřka výhradně ukrajinsky, takže v každé učebně musí být dva instruktoři hovořící ukrajinsky. Tito lidé se vesměs rekrutují z našich ukrajinských kolegů, kteří k nám dorazili na jaře po vypuknutí války na Ukrajině a začali na Masarykově univerzitě pracovat či studovat.“

Přijímací řízení na ukrajinské vysoké školy v podobě NMT testu probíhá v tomto týdnu synchronizovaně, tedy i v jednotném čase, ve 23 zemích Evropy. Kromě České republiky také v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Velké Británii, Dánsku, Estonsku, Irsku, Španělsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Nizozemí, Německu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, Francii, Chorvatsku či Švédsku.

Stáhnout článek .pdf 201 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info