21. 6. 2024

Masarykova univerzita vydala první mikrocertifikáty. Přinesou revoluci do profesního vzdělávání

Po dvou letech intenzivních příprav zavádí Masarykova univerzita jako jedna z prvních univerzit v Evropě takzvané mikrocertifikáty, které přináší velkou změnu do celoživotního vzdělávání. Do konce semestru jich univerzita vydá téměř dvě stovky.

Foto: Vývojový tým Mikrocertifikat.cz

Mikrocertifikované kurzy (MC, v angličtině microcredentials) představují další možnost získání konkrétních znalostí a dovedností. Tento nový trend vzdělávání rezonuje v poslední době evropskými univerzitami a Masarykova univerzita je jednou z mála, která bude od příštího akademického roku kurzy v systému microcredentials nabízet. Zreformovala kvůli tomu celý koncept celoživotního vzdělávání.

Jedná se o specializované kurzy malého rozsahu, po jejichž absolvování získají účastníci elektronický záznam – osvědčení, tedy mikrocertifikát. Tato osvědčení jsou mezinárodně uznatelná a srozumitelná, takže s nimi bude možné doložit získanou kompetenci nejen na českém trhu práce, ale i v zahraničí.

„Mikrocertifikáty jsou novým vývojem v evropském vzdělávání a na Masarykově univerzitě v nich vidíme obrovský potenciál do budoucna. Naše mikrocertifikované kurzy jsou určené nejen studentům a čerstvým absolventům, ale i odborníkům s dlouholetou praxí v oboru, kteří potřebují získat především konkrétní znalost či dovednost, a to ideálně během několikatýdenního nebo jednosemestrálního kurzu. Nově získaná kompetence pomůže účastníkům kurzu nejen zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, ale především podpoří jejich snahu vedoucí k získání vysněné kariéry,“ vyzdvihla přínos mikrocertifikátů prorektorka pro celoživotní vzdělávání Monika Jandová.

Na Masarykově univerzitě se vzdělávání v MC uskutečňuje v současné době v pilotním režimu, v následujících měsících se bude postupně rozrůstat. Do dvou let by mělo být k dispozici v nabídce 29 mikrocertifikovaných kurzů, výhledově pak okolo 100. Například přírodovědecká fakulta připravila pro zájemce kurz Satelitní data v přírodovědném vzdělávání a ekonomicko-správní fakulta kurz Ekonometrie časových řad v systému R. Právnická fakulta nabízí Vzdělávání znalců v právních dovednostech a fakulta sociálních studií chystá kurz Komunikace s veřejností.

„Potenciál nabídky MC kurzů je obrovský. Díky nově nastavenému systému vnitřního hodnocení dokážeme pružně reagovat na poptávku trhu práce, takže když dojde například v oblasti DPH k legislativním změnám, odborníci z Masarykovy univerzity mohou ihned zareagovat a připravit pro zájemce o danou problematiku příslušný kurz. Možnosti, které se nám díky mikrocertifikátům otevírají, opravdu přináší revoluci do profesního vzdělávání, a také z komerční sféry na ně máme výborné ohlasy. Věříme, že se nám oblast celoživotního vzdělávání v systému microcredentials podaří nastavit tak, aby odpovídala požadavkům zájemců o tuto formu vzdělávání i zástupců z řad zaměstnavatelů,“ vysvětluje vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Svatava Kalná.

Evropa i Česko jsou teprve na začátku

Česká republika je vedle Irska a Nizozemí jednou z mála zemí, která se rozhodla oblast mikrocertifikátů řešit na národní úrovni. Díky projektu Národního plánu obnovy (NPO) vznikl ve spolupráci šestadvaceti českých vysokých škol jednotný rámec pro vydávání mikrocertifikátů. Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu je unikátní systém pro ověřování mikrocertifikátů vytvořený programátory z týmu Informačního systému Masarykovy univerzity, který je dostupný na adrese mikrocertifikat.cz, kam se již napojují další vysoké školy. „Do tohoto systému, který je zároveň kompatibilní s evropským systémem Europass, jsou ukládány získané mikrocertifikáty a majitel je může sdílet s dalšími stranami. Všechny zúčastněné strany by měly být schopny porozumět obsahu mikrocertifikátů a ověřit jejich pravost. To umožní uznávání českých mikrocertifikátů nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl programátor Tomáš Obšívač z Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který se se svými kolegy podílel na tvorbě systému mikrocertifikat.cz.

První mikrocertifikáty začaly fakulty Masarykovy univerzity vydávat minulý týden. Konkrétně jde o ekonomicko-správní fakultu, prvních 30 mikrocertifikátů vydala také právnická fakulta a dokonce téměř 70 přírodovědecká fakulta. Čísla se budou postupně zvyšovat, neboť např. právnická fakulta brzy vydá přes sto dalších mikrocertifikátů pro soudní překladatele a tlumočníky. „Vypadá to, že se celoživotní vzdělávání na Masarykově univerzitě ubírá novým směrem, a my jsme sami velmi zvědaví na to, kam se celoživotní vzdělávání, včetně vzdělávání v systému microcredentials, posune,“ dodala Svatava Kalná, vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Stáhnout článek .pdf 105 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info