7. 2. 2023

Masarykova univerzita zdůrazňuje nulovou toleranci nevhodného chování a nařídila celouniverzitní rozsáhlé kontroly

Znepokojující informace objevující se v médiích v souvislosti s nevhodným chováním pedagogů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty podnítily vedení Masarykovy univerzity k rázné reakci. Prověřován bude nejen postup nahlášeného podnětu z května loňského roku, ale prošetřeny budou také studentská hodnocení všech předmětů napříč celou univerzitou od akademického roku 2019/2020 až do současnosti.

Vedení Masarykovy univerzity znovu zdůrazňuje nulovou toleranci k nevhodnému chování, včetně toho se sexuálním podtextem. „Situaci vnímám jako velmi vážnou,“ uvedl rektor Martin Bareš a nařídil celouniverzitní rozsáhlé kontroly: „Děsí mě, když se dozvídám o přibývajících možných svědectvích. Je to něco absolutně nepřijatelného, co na naší univerzitě odmítám tolerovat.“

V této souvislosti nařídil rektor Masarykovy univerzity všem děkanům a děkankám provést kontrolu výstupů všech studentských hodnocení jednotlivých předmětů, a to od akademického roku 2019/2020 až do současnosti. Dále Bareš pověřil renomovaného právníka Pavla Uhla externí kontrolou celého květnového podnětu. Nezávislým posudkem prochází také Metodika Masarykovy univerzity pro řešení případů nevhodného chování. V rámci zachování maximální nestrannosti tuto kontrolu provádí ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová.

„Mám příslib, že výsledky studentských hodnocení jednotlivých předmětů budu mít k dispozici do konce února. Právě tato hodnocení mohou odhalit nevhodné chování pedagogů. Do konce února budu mít k dispozici také externí posudky právníka Pavla Uhla a ombudsmanky Kateřiny Šámalové,“ dodal Bareš. Současně zdůraznil důležitost budoucího univerzitního ochránce/ochránkyně práv. V této souvislosti rektor obnoví výběrové řízení, které bylo minulý týden z důvodu medializace okolo případů na Pedagogické fakultě pozastaveno. „Dění těchto dní nám ukazuje, že univerzita institut ombudsmana/ky naléhavě potřebuje“, řekl Bareš a dodal, že bývalý děkan docent Němec, který se účastnil výběrového řízení na ombudsmana/ku, z něj odstoupil a že se Pedagogická fakulta také dohodla na rozvázání pracovního poměru s jedním z podezřelých pedagogů.

Vedení Masarykovy univerzity i nadále vyzývá všechny, kteří se v minulosti setkali s nevhodným chováním pedagogů, aby se obrátili na příslušné fakultní kontaktní osoby či na Poradenské centrum MU.

Stáhnout článek .pdf 102 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info