12. 6. 2020

Masarykova univerzita získala akreditaci pro výuku farmaceutických oborů

Masarykova univerzita získala akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie. Rozhodl o tom Národní akreditační úřad, který univerzitě na základě její žádosti udělil akreditaci pro tyto studijní programy na období pěti let od 1. července 2020. Získání akreditace bylo nutným krokem v procesu přesunu farmacie z Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) na Masarykovu univerzitu (MU), kde se obor už v minulosti vyučoval. Studijní programy se budou učit na nové Farmaceutické fakultě MU, kterou univerzita od 1. července nově zřídila.

„Získaní akreditace je završením snah Masarykovy univerzity o rozšíření portfolia rozvíjených vědních disciplín o farmaceutické obory, které mají zejména v návaznosti na medicínu a přírodní vědy velký potenciál a mimořádný význam pro celou společnost,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. „Zřízení fakulty je historický milník, který umožní další posun naší univerzity v mezinárodních srovnáních, otevře nové možnosti pro mezioborový výzkum a celkově dává smysl v naší masarykovské každodenní drobné práci, která kultivuje svět,“ zdůraznil Bareš.

O přesunu farmacie začali jednat rektoři obou škol na podzim minulého roku. Podle uzavřených dohod se VFU poté, co MU uspěla s žádostí u Národního akreditačního úřadu, svých akreditací k farmaceutickým oborům vzdá. Na stávající studenty Farmaceutické fakulty VFU, kteří přejdou na novou fakultu na MU, se bude pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Uchazeči, kteří budou aktuálně přijati ještě na Farmaceutickou fakultu VFU, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU. Pro současné studenty a zaměstnance MU bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost k intenzivnější spolupráci s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie.

Další informace a podrobnosti k přesunu farmaceutické fakulty najdou všichni zájemci na webové stránce www.muni.cz/farmacie.

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla rozhodnutím orgánů KSČ zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

 

Stáhnout článek .pdf 309 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv