28. 11. 2019

Ministr školství poprvé vyznamenal vysokoškolské učitele. Cena míří i na MUNI

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole získal fyzik Zdeněk Bochníček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU).

Ocenění, které převzal včera na slavnostním odpoledni v Senátu ČR, bylo letos uděleno poprvé a jeho cílem je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a inovací v této oblasti. Cenu získalo celkem pět vysokoškolských pedagogů. Ministr školství ocenil také deset studentů, tři z nich jsou z Masarykovy univerzity. Jsou to Jaroslava Ježková, Ravi José Tristao Ramos a Jana Havlová.

Zdeněk Bochníček působí na ústavu fyzikální elektroniky, kde vyučuje fyziku a didaktiku fyziky. Zasazuje se o popularizaci obou těchto disciplín. Prostřednictvím fyzikálních praktik otevírá Přírodovědeckou fakultu MU středoškolákům i jejich učitelům a s fyzikálními představeními jezdí také do škol. Podpořit výuku fyziky se snaží i v rámci takzvané Fyzikální kavárny, která funguje na fakultě už 13 let a kde si studenti a učitelé fyziky vyměňují zkušenosti a ukazují pokusy, které mohou oživit výuku tohoto předmětu.

„Je to pro mě velká pocta a cena pro mě hodně znamená. Skvělých učitelů je ale určitě mnohem víc než nás oceněných,“ řekl Bochníček, jehož učitelské schopnosti ohodnotili i studenti Masarykovy univerzity, když ho nominovali na Cenu rektora pro vynikající pedagogy, kterou získal dvakrát po sobě v letech 2014 a 2015.

Ministr školství kromě nového ocenění za vzdělávací činnost uděluje už od roku 2014 cenu pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů. Mezi letošní oceněnou desítkou jsou také tři studenti MU.

Cenu v bakalářském studijním programu získala Jaroslava Ježková, která na Přírodovědecké fakultě MU studuje geografii a specializuje se na takzvanou fluviální geomorfologii, tedy sledování vodních toků a jejich proměny zásahem člověka. Aktivně se zapojuje do různých aktivit, spoluorganizovala například Geomorfologickou konferenci nebo aktivity na Noci vědců a pomáhala také dalším studentům s terénními pracemi.

Z Přírodovědecké fakulty MU je také Ravi José Tristao Ramos, který studuje biochemii. Při práci na bakalářském projektu, což byla bioinformatická analýza, se mu podařilo vyvinout nové algoritmy pro fylogenetickou analýzu a pro lokální seřazení sekvencí pro hledání vývojových vztahů mezi organismy.

Posledním oceněným je doktorandka z Právnické fakulty MU Jana Havlová. Je od narození neslyšící a využívá kochleární implantát. Zaměřuje se především na oblast lidských práv, konkrétně na problematiku neslyšících a jejich pracovní a společenské zařazení.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv