26. 11. 2020

MU pokračuje v podpoře běloruských studentů

Masarykova univerzita (MU) pokračuje v podpoře běloruských studentů, kterých bude momentálně na univerzitě osm a budou postupně do Brna přijíždět. Konkrétní podpora se týká zejména pobytového stipendia ve výši 15 tisíc korun s tím, že další finanční podporu připravují jednotlivé fakulty ale také zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MU jako jedna z prvních univerzit v zemi se prostřednictvím rektora Martina Bareše ohradila proti nedávné složité politické situaci v zemi a považuje jí za velmi nešťastnou. V duchu Masarykovské tradice proto chce aktivně pomáhat a bránit demokracii prací.

„Není nám lhostejný stav v Běloruské republice. I nadále platí, že mají plnou podporu naší univerzity s cílem jim maximálně ulehčit jejich finanční situaci s ohledem na vybrané studijní zaměření,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Nabídku vědeckých grantů je univerzita připravena financovat z vlastní interní Grantové agentury MU a za pomoci jednotlivých fakult.

„Běloruští studenti a akademici usilují o demokratické změny ve své vlastní zemi. Za to nyní trpí. Proto musíme jednat vstřícně a jako jsme my kdysi dostávali podporu ze západu, tak ji dnes poskytujeme našim pronásledovaným přátelům,“ říká prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák.

 Momentálně osm běloruských studentů bude rozprostřeno napříč studijními programy a budou studovat na Přírodovědecké fakultě (3), Lékařské fakultě (1), Ekonomicko-správní fakultě (3) a Fakultě sociálních studií (2).

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info