27. 5. 2021

MU přispěla k nové evropské strategii pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu

Jakým směrem se bude vyvíjet mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací stanovil nový dokument, který komise zveřejnila v polovině května. Na přípravě strategie se podílela také Masarykova univerzita, jejíž rektor Martin Bareš je členem expertní skupiny Evropské asociace univerzit (EUA), která je jedním z hlavních partnerů komise pro tuto oblast.

Nová strategie sice potvrzuje závazek EU k otevřenosti v mezinárodní spolupráci, včetně neevropských zemí, zdůrazňuje však potřebu v rámci každé takové kooperace sdílet a posilovat evropské hodnoty, jako jsou demokratické principy, lidská důstojnost či akademická svoboda. Unie bude zároveň usilovat se svými mezinárodními partnery o společnou implementaci otázek, jako je akademická svoboda, vědecká etika a integrita, gender či otevřená věda.

Dokument klade větší důraz také na vyváženost vzájemné spolupráce tak, aby bylo možné lépe chránit zájmy a odborné znalosti v rámci EU. Unie by měla asertivněji podporovat rovné podmínky a reciprocitu, lépe chránit využívání práv duševního vlastnictví a podporovat takové formy inovací, které nejsou narušeny nepřiměřenými pravidly nebo dotacemi. Mělo by být možné omezit i třetích zemí v zájmu ochrany strategických aktiv či zájmů unie, její autonomie nebo bezpečnosti.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš v jednom z přípravných materiálů pro novou strategii upozornil na to, že nedostatek spolupráce uvnitř EU ale i s externími partnery v posledních desetiletích vedl k tomu, že se snížila schopnost vytvářet strategickou nezávislost v klíčových oblastech jako umělá inteligence, biotechnologie, medicína, kyberbezpečnost nebo společenské výzvy spojené s demografickým poklesem.

„Evropská unie by se měla prosadit jako globální lídr v těchto prioritních oblastech, protože zásadní vědecké průlomy mají celosvětový dopad. Je proto potřeba posílit spolupráci uvnitř EU a vytvářet podmínky pro zvyšování kapacity výzkumu těchto oblastí i konkurenceschopnosti evropské vědy tak, aby byla atraktivní pro nejlepší světové vědce,“ uvedl rektor Bareš, který je členem expertní skupiny EUA European Global Strategy Response Group, v níž jsou také zástupci univerzit a univerzitních asociací z Německa, Španělska, Švédska, Francie, Gruzie, Velké Británie a Nizozemí.

Tato skupina mimo jiné navrhla, že pro posílení pozice EU by se měla unie zavázat k tomu, že do výzkumu a inovací, včetně přeshraničních projektů bude investovat tři procenta svého HDP. Musí podporovat základní a také interdisciplinární výzkum a investovat také do zvyšování dovedností a celoživotního učení obyvatel. V rámci EU by se měly podle univerzitní asociace také zjednodušit mechanismy financování a zlepšit koordinace veřejných politik mezi evropskou a národními úrovněmi.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info