26. 10. 2023

MUNI udělila dva čestné doktoráty

Seznam nositelů čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa Masarykovy univerzity se rozrostl o dvě nová jména. Vedení univerzity se rozhodlo tímto titulem ocenit v oboru dějiny středověkého umění amerického profesora Herberta Leona Kesslera. V oboru sociologie získal toto prestižní ocenění profesor Jeffrey Charles Alexander z USA.

Čerství držitelé čestných doktorátů Masarykovy univerzity: američtí profesoři Jeffrey Charles Alexander a Herbert Leon Kessler (zleva)

Oba noví držitelé čestných doktorátů získali ocenění za své mimořádné zásluhy a výjimečné výsledky, navíc s Masarykovou univerzitou je pojí mnohaleté a blízké pouto. „Vážím si toho, že tuto poctu od Masarykovy univerzity dnes přijali profesor Kessler a profesor Alexander, kteří jsou špičkovými kapacitami světového významu a s naší univerzitou je pojí dlouhodobá a plodná spolupráce. Pevně doufám, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat k užitku naší univerzity a k dalšímu rozvoji oborů historie umění a kulturní sociologie,“ uvedl Radim Polčák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie a také statutární zástupce rektora Masarykovy univerzity.

Profesor Herbert Leon Kessler je jedním z nejvýznamnějších žijících historiků umění současnosti a jeho vztah k České republice a k Brnu se vine prakticky celým jeho životem. Narodil se v r. 1941 v Chicagu, tedy v místě, které hostilo třetí největší českou populaci na světě – v té době dokonce větší než Brno. „Chodil jsem do školy s dětmi, které se jmenovaly Bartůšek, Hruška a Novák. Jako vysokoškolák na Chicagské univerzitě jsem chodil kolem bronzového žulového pomníku připomínajícího úspěchy Tomáše Garrigua Masaryka, který postavil moravský sochař Albín Polášek,“ přiblížil Kessler svůj formativní vztah k mimořádným českým osobnostem, které, jak sám s oblibou říká, stály na počátku jeho životopisu, neboť Masaryk na univerzitě přednášel těsně po přelomu století a Polášek tři desetiletí vyučoval na Institutu umění v Chicagu, kde se v té době vzdělávala Kesslerova matka.

Herbert L. Kessler, jenž svou disertační práci věnoval bibli Karla Holého, se stal v pouhých 34 letech nejmladším řádným profesorem na Chicagské univerzitě. Během své kariéry spolupracoval s Centrem byzantských studií v Dumbarton Oaks při univerzitě v Harvardu či s jednou z nejprestižnějších amerických univerzit, Univerzitou Johna Hopkinse v Baltimoru, a postupně se stal jedním z nejvýznamnějších badatelů své generace v oblasti dějin středověkého umění. Široké pole vědecké působnosti jej také přivedlo ke spolupráci s dalšími špičkovými světovými institucemi - např. École des Hautes Études en Sciences Sociales, Harvard University, Williams College, Medieval Academy of America či Max-Planck-Institut ve Florencii a Římě. Před deseti lety zavedly cesty osudu profesora Kesslera také do Brna na Masarykovu univerzitu. Tehdy přijal pozvání profesora Ivana Folettiho, který tam otevíral Centrum raně středověkých studií. „Od doby, kdy jsem před deseti lety poprvé navštívil Brno, se Masarykova univerzita stala mým evropským akademickým domovem. Vyučoval jsem zde a účastnil se seminářů a konferencí. Nyní, s čestným doktorátem, jsem se skutečně stal tím, čemu moji kamarádi ze školy na středozápadě USA Joe Bartusek, Gale Hruska a Jimmy Novak říkali "Czechcogoan",“ dodal profesor Kessler, jenž se výzkumně zaměřuje na dějiny středověkého umění, byzantské umění, iluminace rukopisů, středověký Řím a teorii a estetiku středověkého umění a jehož zájem o poznání Brna podnítila už před mnoha lety také vila Tugendhat, jež zahájila funkcionalismus, který se rozvinul v mnoha stavbách i v jeho rodném městě.

Druhým čerstvým držitelem čestného titulu doctor honoris causa je profesor Jeffrey Charles Alexander, přední světový odborník v oblasti kulturní sociologie, jehož rozsáhlá publikační činnost je překládána do desítek jazyků. Jeho dílo významně ovlivňuje podobu sociologie 21. století. Článek v Sociological Quarterly z dubna 2019 „The Prestige Elite in Sociology“ jej zařadil do seznamu nejcitovanějších žijících sociologů a socioložek. Profesor Alexander je autorem a vrcholným představitelem vlivného tzv. silného programu v kulturní sociologii, uznávaným inovátorem v sociologickém zkoumání ikonicity a sociální performance. Zastává pozici jednoho z ředitelů Centra pro kulturní sociologii na Yale University.

„Je mi velkou ctí, že mi Masarykova univerzita udělila tento čestný doktorát, a to nejen obecně, vzhledem k vědeckému renomé Masarykovy univerzity, ale i konkrétně – protože jsem po mnoho let úzce spolupracoval se sociology na této univerzitě. Těžištěm naší společné práce byl rozvoj kulturní sociologie, nereduktivního přístupu ke studiu kolektivního významu, který je znám jako "silný program", protože moderní sociologie kultury není izolovaným nebo novým polem, ale je hluboce zakořeněna v klasických sociologických tradicích. A tím, že se hlouběji ponoříme do těchto tradic, můžeme lépe pochopit, jak kultura ovlivňuje a utváří sociální život v dnešní době,“ uvedl profesor Alexander.

Spolupráce Masarykovy univerzity, resp. především Katedry sociologie Fakulty sociálních studií MU s profesorem Alexanderem začala před dvaceti lety. Jeffrey C. Alexander se brzy stal nejen spolupracovníkem, nýbrž také podporovatelem a ambasadorem brněnské katedry. Navštívil ji od té doby mnohokrát. Vedle samostatných přednášek na ní v roce 2010 vedl několikadenní intenzivní proseminář ke kulturní sociologii pro magisterské a doktorské studující.

Také díky doporučení profesora Alexandera přijížděli na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity s přednáškami a konferenčními příspěvky další špičkoví odborníci: José Casanova, Bernd Giesen, Isaac Reed, Ron Eyerman, Phil Smith, Carlo Tognato, Giuseppe Sciortino a jiní. Centrum pro kulturní sociologii na Yale University poskytlo zároveň v posledních patnácti letech zázemí pro dlouhodobé výzkumné pobyty členům katedry i nadaným doktorským studujícím. Další byli zváni k účasti na výroční konferenci Centra nebo se podíleli na řešení jeho výzkumných projektů. Bývalá studentka Jeffreyho Alexandera a později spoluautorka jedné z jeho publikací, Nadya Jaworsky, je dnes etablovanou a publikačně produktivní členkou brněnské katedry sociologie, která v minulosti zahájila na základě zkušeností s Yale CCS společný postgraduální vzdělávací program v oboru kulturní sociologie s univerzitami v Trentu (Itálie), Štýrském Hradci (Rakousko) a Zadaru (Chorvatsko).

Stáhnout článek .pdf 112 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info