5. 6. 2023

Na premiérový National EOSC Tripartite Event v České republice se sjelo více než 150 zástupců z celé Evropy

Národní technická knihovna se stala historicky prvním dějištěm National EOSC Tripartite Event v České republice. Společně s třetím Czech Open Science Day přilákal více než 150 účastníků, kteří se různými způsoby podílejí na implementaci Open Science a European Open Science Cloud (EOSC) v tuzemsku i v zahraničí.

Momentka z National EOSC Tripartite Eventu

Společná událost si dala za cíl poskytnout aktuální informace o evropské politice Open Science a stavu implementace EOSC v České republice. Důležitým motivem bylo také prohloubení spolupráce a koordinace mezi různými zúčastněnými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací směrem k přechodu k Open Science. „Otevřená věda představuje transformaci vědeckého procesu do 21. století. Jsem velmi rád, že Národní technická knihovna mohla spolupořádat a hostit takto významnou akci a napomoci tak mezinárodní kooperaci a integraci české vědy do evropského výzkumného prostoru,“ uvedl za hostitelskou instituci její ředitel Martin Svoboda.

Úvod akce se zaměřil na strategickou spolupráci v rámci EOSC Tripartite, která zahrnuje Evropskou komisi, EOSC Steering Board a EOSC Association. Jejím cílem bylo zajistit zdroje a podporu pro implementaci EOSC na národní úrovni. Druhý den byl věnován Open Science a prozkoumání osvědčených postupů v rámci institucionální podpory na českých univerzitách. „Implementaci EOSC v ČR je vhodné vnímat jako jeden z klíčových nástrojů změny českého vědeckého prostředí, který společně s budoucí změnou hodnocení vědy, která nás nemine, dokáže posunout směřování a kvalitu naší vědy o úroveň výše. Tímto také podporujeme principy Open Science a otevřeného přístupu ke vědeckým informacím," sdělil zástupce mandátní organizace EOSC pro Českou republiku Luděk Matyska.

Na události vystoupila řada řečníků, mezi které patřila ministryně pro vědu, výzkum a inovace České republiky Helena Langšádlová nebo prezident EOSC Asociace Karel Luyben. Součástí programu byly také panelové diskuze, prostor pro networking a setkávání s dalšími odborníky v oboru. Mezi pořadatele akce se společně zařadily sdružení CESNET, které je tzv. mandátní organizací ČR v rámci EOSC Asociace, Národní technická knihovna (NTK) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Na financování akce se podílela rovněž Evropská unie. „Jsem velmi ráda, že zrovna Česká republika je příkladem dobré praxe ve sdílení vědeckých dat díky projektu IPs EOSC-CZ. Spolupráce je klíčem k úspěchu a v oblasti vědy tomu není jinak. Mezinárodní kooperace a nadšení pro hledání posledních vědeckých řešení je to, co nás posouvá dopředu a rozvíjí naši společnost,“ uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

S platností k 1. červnu 2023 se Masarykova univerzita stala součástí národního konsorcia ORCID a DataCite. V rámci pražské konference podepsali dvě memoranda zástupci Národní technické knihovny (NTK) a mezinárodních organizací ORCID a DataCite, jejichž konsorcií je nově součástí také Masarykova univerzita. Tímto krokem se organizace zavázaly k podpoře, další implementaci a efektivnímu využívání perzistentních identifikátorů ORCID a DataCite ve výzkumném prostředí České republiky. Díky využívání těchto identifikátorů je možné postupně propojit konkrétní projekty, publikace a další vědeckou činnost s konkrétními vědci a tím dále zpřehlednit výzkumné prostředí. “Propojení a otevřenost českých univerzit a výzkumných institucí pomůže k posílení zdravého výzkumného prostředí, kde je spolupráce hnacím motorem k dalším vědeckým úspěchům. V době pandemie jsme si ověřili, jak potřebné je sdílení digitálních dat, a proto je důležité, aby tyto snahy v budoucnosti neustaly. Proto jsem velmi ráda, že dlouhodobá podpora Open Science zprostředkovaná Ústavem výpočetní techniky MU je cílena právě tímto směrem,” dodala prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity Šárka Pospíšilová.

Bez popisku

O EOSC-CZ:

European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat. EOSC-CZ je její českou větví, která je zodpovědná za proces implementace v České republice. EOSC-CZ si klade za cíl vytvořit národní uzel evropské iniciativy a podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. V rámci implementace EOSC-CZ má vzniknout Národní datová infrastruktura (NDI) jako distribuovaná platforma pro sdílení, správu a přístup k datům pro výzkumné účely. NDI bude podporovat jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity a bude zahrnovat širokou škálu vědních oborů a disciplín. Do podpory implementace iniciativy EOSC v České republice se může zapojit každý, a to prostřednictvím dvanácti otevřených pracovních skupin.

Stáhnout článek .pdf 301 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info