18. 1. 2019

Nové publikace přibližují milníky MU i mýty s univerzitami spojené 

Hned dvě nové knihy poukazující na historii a fungování Masarykovy univerzity vydává v těchto dnech její nakladatelství Munipress. První se jmenuje Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019 a jedná se o populární formou zpracované dějiny druhé nejstarší české univerzity. Druhá publikace má název Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury a autoři v ní poukazují na problémy fungování univerzit, které jsou významné pro evropské a hlavně pro české prostředí. 

Pod Kalendáriem Masarykovy univerzity jsou podepsáni historici z Filozofické fakulty MU Marek Vlha, Josef Šaur a jejich kolegové. Šestice autorů v knize vyzývá k ohlédnutí se za historií univerzity, jejíž vývoj v mnoha ohledech kopíruje vývoj samostatné republiky. Také díky unikátním fotografiím a obrazovým materiálům připomínají, proč vyvolala otázka založení univerzity demonstrace a krveprolití, nebo proč se řada profesorů později zapojila do odboje, ale ukazují také obyčejný každodenní život studentů a učitelů v dobách bez jakékoliv techniky.  

Druhá publikace Mýty a tradice středoevropské univerzitní kulturykterou napsali historikové Lukáš Fasora a Jiří Hanuš, se zabývá širší problematikou. „Cílem knihy je podnítit čtenáře z akademického prostředí i mimo něj k promyšlení role univerzity ve společnosti, ke snaze chápat napětí mezi historicky ukotvenou identitou starobylé instituce a výzvami, které přinášely změny v poptávce po její práci,“ vysvětlil Lukáš Fasora.  

Autoři proti sobě staví obraz starých středověkých univerzit a mýtů kolem nich a reálné fungování dnešních vysokých škol. Připomínají, jak bylo chápáno univerzitní vzdělávání právě ve středověku nebo v 19. století a ptají se například na to, zda dnes vlivy z politiky a ekonomiky nepronikly na školy natolik, že proměnily jejich vnitřní strukturu i cíle.  

„Univerzita je často nahlížena jako firma, na kterou jsou aplikovány manažerské postupy dosud v univerzitním prostředí neznámé, například téměř permanentní hodnocení pracovišť a pracovníků nebo vynucování údajně efektivních a jediných správných směrů výzkumu a pedagogické práce,“ nastiňuje Fasora.  

Slavnostní křest obou publikací se uskuteční vden založení univerzity 28. ledna 2019 v 18:30 ve foyer Janáčkova divadla, na které pak naváže představení Janáčkovy opery Příhody liškBystrouškurčené pro akademickou obec a absolventy Masarykovy univerzity. Již nyní si lze knihy prohlédnout zde: https://www.press.muni.cz/aktuality/krest-publikaci-ke-100-vyroci-zalozeni-masarykovy-univerzity Podrobnou historii zakládajících fakult přinesou v průběhu 2019 publikace připravené fakultami filozofickou, právnickou a přírodovědeckou.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info