19. 10. 2023

Nový studijní program Soudobé dějiny spojí experty a nabídne unikátní obsah

Masarykova univerzita je první a jedinou univerzitou v České republice, kde bude možné od podzimu 2024 prezenčně studovat v bakalářském stupni studia program Soudobé dějiny. Nově je do své nabídky zařazuje Fakulta sociálních studií MU, přihlášky ke studiu lze podávat už od letošního listopadu. V úterý 24. října hostí fakulta sociálních studií veřejné natáčení podcastu Skryté příběhy Soudobých dějin se spisovatelkou Markétou Lukáškovou a vyučujícím z nového programu Vítem Hlouškem.

Fakulta sociálních studií MU nabídne nový studijní program s unikátním obsahem

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity od příštího akademického roku otevírá nový bakalářský studijní program Soudobé dějiny. Na bakalářské úrovni se v současnosti v českém prostředí jedná o unikátní nabídku soustředěné výuky soudobých dějin, tedy dějin od skončení druhé světové války. A druhá jedinečnost oboru spočívá v interdisciplinární kooperaci odborníků v oblasti soudobých dějin se společenskovědními specialisty.

„Otevření bakalářského programu Soudobé dějiny je mimořádně důležitým a zajímavým krokem. V současné době sílících debat o nevyhovující podobě výuky našich i světových dějin po roce 1945, v době, kdy se ukazuje, jak důležitá pro orientaci v současném světě je znalost minulých dějů, nabízí fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou uchazečům obor, který se právě na tyto otázky zaměřuje. Na jeho realizaci se budou podílet historici, politologové, odborníci v oblasti mezinárodních vztahů a ekonomie,” uvedl děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity profesor Stanislav Balík.

Program je vhodný pro všechny zájemce o moderní historii a bude vyučován prezenčně. Povinnou součástí studia je odborná praxe ve čtvrtém semestru provázená supervizí v minimálním rozsahu 50 hodin. Na ní si studující osvojí kompetence jak v oblasti práce s prameny, tak v rovině základních badatelských činností spjatých s výzkumem v oblasti soudobých dějin. Praxi je možné uskutečnit například v muzeích, archivech či třeba v Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Studující budou během studia hledat odpovědi na otázky nedávné minulosti za pomoci mezioborových přístupů společenských a humanitních věd. Studium soudobých dějin přitom mohou kombinovat například s bezpečnostními studii, mezinárodními vztahy, politologií, žurnalistikou či historií. Nebo prostě s jakýmkoli oborem, který jim bude dávat smysl,“ dodal profesor Jan Holzer, garant nového programu.

Téma moderních dějin v poslední době rezonuje ve společnosti stále víc. Potvrzuje to i nárůst oblíbenosti tematických podcastů či populárně naučných profilů na sociálních sítích. Ani tento fenomén fakulta sociálních studií nechce opomenout.

V úterý 24. října hostí Atrium Iva Možného na FSS MU veřejné natáčení živého podcastu tamějšího studentského rádia s názvem Skryté příběhy Soudobých dějin. Vystoupí v něm vyučující z nového studijního programu profesor Vít Hloušek a spisovatelka, tvůrkyně podcastu Příběh, který se opravdu stal a autorka bestselleru Co vás v dějáku nenaučili Markéta Lukášková. Debatou provedou dva studentští moderátoři Radia R Martin Claus a Barbora Kaufmannová.

„Druhá polovina 20. století je plná zajímavých příběhů, které stojí za to vyprávět a znát. Myslím, že i pro generaci Z je důležité vědět o nedávné minulosti, aby mohli lépe pochopit dění v současném a budoucím světě. A taky tím, že pozná minulost, líp pochopí, v čem vyrostli jejich prarodiče, rodiče a třeba i líp porozumí jim. Když se na události po druhé světové válce nahlédne jako na příběhy, které se zasadí do kontextu, jde o fascinující látku," řekla autorka bestselleru Co vás v dějáku nenaučili Markéta Lukášková.

Natáčení podcastu je veřejné, vstup je zdarma a koná se v úterý 24. října v 18 hodin v Atriu Iva Možného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno. Bude jej možné poslouchat živě v internetovém vysílání Radia R. Záznam pak najdete na webu Fakulty sociálních studií MU nebo na webu Radia R či ve všech podcastových aplikacích.

Stáhnout článek .pdf 127 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info