5. 6. 2024

Novým členem Asociace výzkumných univerzit ČR je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Asociace výzkumných univerzit ČR (AVUni) má již sedm členů. Nově do tohoto uskupení elitních tuzemských vysokoškolských institucí přistoupila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ke slavnostnímu podpisu příslušných dokumentů došlo dnes na Masarykově univerzitě v Brně.

Momentka z přistoupení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k Asociaci výzkumných univerzit České republiky (AVUni). Na snímku zleva rektor VUT v Brně Ladislav Janíček,  rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák, rektor Masarykovy univerzity a předseda AVUni Martin Bareš, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka.  Autor fotky: Jitka Janů, Masarykova univerzita

AVUni vznikla před pěti lety s cílem posilovat národní vysokoškolský ekosystém, aby co nejlépe odpovídal zahraničním standardům. Pokrývá všechny oblasti univerzitního vzdělávání, humanitní, společensko-vědní, přírodovědné i technické. Jejími členy jsou Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a nově také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Těchto sedm vzdělávacích institucí je současně páteří českého vysokého školství, jde zpravidla o národně nejlépe hodnocené instituce, jež zajišťují vzdělávání více než 50 % všech vysokoškolských studentů v České republice a přes 75 % všech doktorandů (PhD studentů) v ČR a které dosahují nejlepších výsledků také např. v mezinárodních grantových soutěžích.

„Pokud chceme české vysoké školství a vědu v naší zemi posouvat dopředu, musíme jít cestou zvyšování kvality a nároků na všechny z nás, a to s důrazem na mezinárodní konkurenceschopnost. Žijeme totiž v globálním a otevřeném světě, a tak jediné skutečně relevantní zrcadlo naší výkonnosti a kvality nastavuje pouze srovnání s vyspělým zahraničím světem. A zde jako Česká republika máme v mnoha ohledech skutečně stále co dohánět. I proto jsem rád, že naše řady rozšiřuje nyní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, neboť jde o instituci, jejímž hlavním cílem vedle poskytování kvalitního vzdělávání je také provádět excelentní vědu,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity a předseda Asociace výzkumných univerzit ČR Martin Bareš s dodatkem, že pouze členové AVUni získali ze všech veřejných vysokých škol u nás doposud prakticky všechny ERC granty pro Českou republiku od Evropské výzkumné rady, jež je vůdčí evropskou institucí pro financování špičkového výzkumu a vývoje. „Velmi podobné je to i v případě vysoce prestižních grantů Horizon 2020 a nyní Horizon Europe, kde naši členové získali v letech 2014–2024 na podporu vědy a výzkumu v ČR 302 milionů EUR. To je víc než 80 % všech prostředků, které se podařilo z těchto zdrojů získat všem veřejným vysokým školám v České republice, což značí skutečně vysokou kvalitu těchto škol,“ dodal Bareš.

Nový člen AVUni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, je multioborovou vysokou školou, která je tvořena osmi fakultami, kde ve více než 230 akreditovaných programech studuje okolo devíti tisíc studentů. Profiluje se jako výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Aktivně spolupracuje se stovkami univerzit a dalších výzkumných organizací po celém světě, mimo jiné i díky svým dvěma unikátním výzkumným infrastrukturám, Jihočeskému výzkumnému centru akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA ve Vodňanech a České arktické výzkumné stanici Josefa Svobody na Špicberkách. „Jsem přesvědčen, že kvalitní vzdělávání a excelentní věda jsou spojité nádoby, kdy jedno nejde bez druhého. Věřím, že spojení s podobně orientovanými a kvalitními univerzitami v AVUni prospěje nejen naší univerzitě, ale napomůže i českému vysokému školství jako celku k dlouhodobému zvyšování kvality vzdělávání a společenské relevance,“ uzavřel rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Stáhnout článek .pdf 102 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info