4. 9. 2020

Novým děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU se má stát Jiří Špalek

Do čela Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (MU) se má od listopadu letošní roku postavit bývalý dlouholetý vedoucí katedry veřejné ekonomie a vedoucí Laboratoře experimentální ekonomie Jiří Špalek. Jako kandidáta na post děkana ho dnes 11 hlasy z 16 přítomných zvolil fakultní akademický senát. V případě, že bude jmenován rektorem, vystřídá ve funkci současného děkana Antonína Slaného, který se po dvou funkčních obdobích o znovuzvolení již nemohl ucházet.

Budoucí děkan ESF MU Jiří Špalek. 

V roli děkana se chce Špalek soustředit především na posílení mezinárodní spolupráce a internacionalizaci akademické obce fakulty včetně jejích studentů. „Rád bych zefektivnil spolupráci napříč fakultou a zintenzivnil diskuzi o jejím budoucím směřování a nastavení studijních programů,“ uvedl Jiří Špalek s tím, že vnímá fakultu jako pevnou součást výzkumně zaměřené Masarykovy univerzity.

Akademický senát fakulty dnes vybíral budoucího děkana ze dvou kandidátů. O zvolení se ucházel i současný proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání Petr Valouch. Ekonomicko-správní fakulta byla založena v roce 1990 jako první nová fakulta v polistopadové éře Masarykovy univerzity. V současnosti na ní studuje více než 2500 studentů bakalářských, magisterských a doktorských studií.

Stáhnout článek .pdf 225 kB
Stáhnout fotky .jpg 6 094 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv