11. 4. 2019

Novým děkanem Fakulty sociálních studií MU bude politolog Stanislav Balík

Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dnes zvolil kandidáta na děkana, kterým je Stanislav Balík. Stávajícímu děkanovi Břetislavovi Dančákovi končí druhý mandát, a proto se již nemohl o funkci znovu ucházet. Pro nově zvoleného kandidáta hlasovalo 9 z 11 senátorů. Do funkce ho jmenuje rektor Masarykovy univerzity a jeho čtyřletý mandát začne 1. září.

Kandidátem na děkana fakulty sociálních studií byl zvolen politolog Stanislav Balík.

Stanislav Balík je profesorem v oboru politologie, dlouholetým vedoucím katedry politologie a aktuálně také předsedou Akademického senátu Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje moderní české politice, komunální politice, vztahu státu a církví a nedemokratickým režimům. Jako děkan chce usilovat o ještě vyšší kvalitu vzdělávání a zasadit se o získávání motivovaných uchazečů o studium. Rád by také víc propojoval jednotlivé studijní programy fakulty, a vytvářel tak mimo jiné podmínky pro úspěch v budoucích mezioborových grantových projektech. Počítá také s tím, že fakulta a její zaměstnanci se budou i nadále angažovat ve veřejném prostoru.

„V příštích měsících nás čeká náročná debata o novém způsobu tvorby fakultního rozpočtu tak, aby reagoval na proměnu vnějšího prostředí, ale především soustředěné úsilí o zvýšení kvality studia v přeměněných studijních programech. Musíme se snažit naplňovat hlavní poslání sociálních věd – pomáhat společnosti, aby sama sobě rozuměla,“ sdělil nastávající děkan fakulty sociálních studií.

Balík byl jedním ze dvou kandidátů ve volbě, jeho protikandidát psycholog Zbyněk Vybíral získal dva hlasy. Novému děkanovi začne čtyřleté období 1. září a povede fakultu, která má přibližně tři tisíce studentů a tři sta zaměstnanců. Založena byla roku 1998 a zatím ji vedli čtyři děkani – sociolog Ivo Možný, politolog Petr Fiala, sociolog Ladislav Rabušic a odborník na mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost Břetislav Dančák.

Stáhnout článek .pdf 269 kB
Stáhnout fotky .jpg 7 921 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info