5. 3. 2021

O děkanský post na Farmaceutické fakultě MU se utkají tři zájemci

Kandidáta na děkana, který bude stát v čele fakulty po následující čtyřleté období, bude volit jednadvacetičlenný Akademický senát Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity (MU) dne 16. března 2021.

Nominaci přijali současná děkanka a přednostka Ústavu chemických léčiv Radka Opatřilová, proděkanka pro výzkum a doktorské studium Petra Bořilová Linhartová a přednosta Ústavu farmaceutické technologie David Vetchý. Svůj program a vizi uchazeči o děkanský post představí na veřejném shromáždění akademické obce fakulty, které se uskuteční 11. března 2021 od 14:00 s ohledem na aktuální epidemickou situaci online.

Kandidáta na děkana, který bude stát v čele fakulty po následující čtyřleté období, bude volit jednadvacetičlenný Akademický senát Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity (MU). Ten byl ustaven letos v lednu poté, co se loni v létě celá fakulta přesunula z Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU), jíž byla součástí. Řízením fakulty byla tehdy do konání řádných děkanských voleb rektorem MU Martinem Barešem pověřena právě Radka Opatřilová, která byla do funkce děkanky zvolena v roce 2018 v době, kdy byla Farmaceutická fakulta součástí VFU. Kandidáta, který nyní v tajné volbě získá podporu od nadpoloviční většiny všech členů fakultního senátu, jmenuje do funkce rektor Bareš.            

Farmaceutickou fakultu získala Masarykova univerzita loni zpět po 60 letech na základě dohody s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU), která souhlasila s jejím přesunem. Výuka se zatím stále odehrává ve třech pavilonech v areálu VFU na Palackého třídě v Brně, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Více informací zde: https://www.pharm.muni.cz/aktuality/do-dekanskych-voleb-byli-nominovani-tri-uchazeci

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info