26. 2. 2019

O funkci rektora Masarykovy univerzity usilují dva kandidáti

Současný děkan lékařské fakulty Martin Bareš a nynější proděkan přírodovědecké fakulty Jaromír Leichmann se utkají ve volbě kandidáta na rektora Masarykovy univerzity. Nový rektor se ujme funkce 1. září 2019 poté, co ho jmenuje prezident. Vystřídá tak Mikuláše Beka, kterému 31. srpna 2019 vyprší již druhé volební období, a o zvolení se tak již ucházet nemůže. Z dvojice navržených osobností bude univerzitní akademický senát vybírat na svém zasedání v aule 1. dubna 2019.

Kandidáti na rektora MU - Jaromír Leichmann (vlevo) a Martin Bareš.  

Oba kandidáti mají zkušenosti s řízením fakulty nebo univerzity. Geolog Jaromír Leichmann vedl přírodovědeckou fakultu v pozici děkana v letech 2010 – 2018, nyní působí na téže fakultě jako proděkan pro rozvoj a kvalitu. Neurolog Martin Bareš má zkušenosti z vedení univerzity, kde v letech 2012 – 2018 působil nejprve jako prorektor pro rozvoj a pak prorektor pro akademické záležitosti. S oběma uchazeči se seznámí akademická i široká veřejnost na debatě, která se chystá v Univerzitním kině Scala na 20. března 2019 v 18 hodin.

„K tomu, abych kandidoval, mě vyzvala řada významných osobností nejen z naší univerzity, jejichž názoru si vážím. Vnímám to jako ocenění své dosavadní práce, ať už na pozici prorektora či děkana. Nabízím své zkušenosti a vědomosti, energii a nasazení. Jsem přesvědčen, že rektor by měl být schopným administrátorem a odpovědným správcem, ale i tím, kdo předkládá ideje a vize a dokáže inspirovat nejen své okolí. Měl by důstojně reprezentovat univerzitu navenek a důsledně hájit její zájmy a akademické svobody,“ řekl Bareš. Programové prohlášení kandidáta je zde: https://muni.cz/go/8adfc8.

„Osm let jsem pracoval jako děkan fakulty, která dosáhla druhého místa v České republice v hodnocení vzdělávání a výzkumu. Všechny její hlavní obory jsou světově nadprůměrné podle hodnocení Metodiky 17+. Nabízím své získané zkušenosti celé univerzitě v její další cestě za rozvojem a poznáním. Investice do lidí, navrácení univerzity akademikům, zvýšení kvality jejích absolventů a zajištění významného místa na mapě světa považuji za hlavní milníky na této cestě,“ uvedl Leichmann. Programové prohlášení kandidáta je zde: https://muni.cz/go/aaa1e8.

Podrobné informace k volbě rektora Masarykovy univerzity jsou k dispozici na adrese /do/mu/volba-rektora-2019/index.html. 

 


Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním akademický senát univerzity, který má nyní celkem 50 členů, z toho 20 studentů. Pro zvolení kandidáta musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech senátorů a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů senátu. Zvoleného kandidáta na rektora do funkce jmenuje prezident České republiky. 

Stáhnout fotky .zip 17 603 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info