25. 10. 2019

Objevitel proteinu chránícího před rakovinou převezme čestný doktorát

Britský nádorový biolog David Philip Lane se stane čestným doktorem Masarykovy univerzity v oboru lékařských věd. Přední světový odborník na karcinogenezi se proslavil především objevem proteinu p53, který zabraňuje vzniku nádorů. Aktuálně vedoucí vědecký pracovník Agentury pro vědu, technologii a výzkum v Singapuru převezme čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v pátek 15. listopadu v 10.00 v univerzitní aule na návrh Lékařské fakulty MU.

Sir David Lane se pochází z Velké Británie, kde vystudoval mikrobiologii a imunologii. Když působil jako postdoktorský výzkumný pracovník v laboratořích ústavu Imperial Cancer Research Fund v Londýně, podařil se mu objev takzvaného nádorového supresoru p53, který má velký význam v prevenci rakoviny. Tento protein se podílí na zastavení buněčného cyklu či vyvolání buněčné smrti v reakci na aktivaci nádorových genů, poškození DNA a stres. V roce 1993 jej časopis Science vyhlásil „molekulou roku“ a je předmětem více než 50 tisíc odborných článků. Protein p53 kóduje gen TP53, který patří mezi nejčastěji mutované geny u lidských nádorů.

Profesor Lane se proteinu p53 a jeho roli v buňkách věnoval ve své vědecké práci dál a zkoumal také možnosti využití jeho funkce k vývoji nových způsobů léčby rakoviny a zasloužil se o také o posun základního výzkumu do klinické praxe. Od roku 1989 navázal spolupráci s brněnskými vědci, především Bořivojem Vojtěškem z Masarykova onkologického ústavu, který se také podílel na významných objevech a pracích o proteinu p53.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info