22. 8. 2022

Odborníci budou diskutovat, jak učit zeměpis v době internetu a navigací

Nové trendy ve výuce zeměpisu na základních i středních školách v době, kdy si žáci mohou množství zeměpisných údajů najít na internetu a k orientaci v terénu využívají navigace v mobilních telefonech, jsou tématem letošní Letní geografické školy v Brně.

Odborníci varují před názory, že je výuka zeměpisu s ohledem na rozvoj moderních technologií zbytečná. Čeští experti se shodují, že rozvoj technologií naopak zvyšuje nároky na to, aby se žáci v získaných datech uměli orientovat. Tomu je ale třeba podobu zeměpisu uzpůsobit.

To, čemu potřebujeme mladé lidi učit, je takzvaná kartografická gramotnost, aby se naučili v mapách číst a lépe využívat obrovské množství dat a informací, které je v nich uloženo a které získáváme právě díky moderním technologiím jako je dálkový průzkum Země,“ uvedl Vladimír Herber z Geografické ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který Letní geografickou školu v Brně organizuje již 30 let. Setkání absolventů a studentů učitelského oboru zeměpis s učiteli a lidmi z praxe se letos koná od 23. až 25. srpna.

„Když jsme s letní školou v 90. letech začínali, řešilo se, jak do učebnic zeměpisu doplnit chybějící informace, které se tam v minulém režimu nedostaly. Následovalo období, kdy se výuka rozšiřovala o důraz na ekologii a environmentální výchovu. V poslední době se bojuje o zachování zeměpisu v osnovách,“ upozorňuje Herber. Podle něj ale výuka tohoto předmětu umožňuje poznat a pochopit svět v souvislostech. Práce s mapou navíc rozvíjí myšlení a představivost, učí číst vizualizaci a grafy, a zejména to, jak data interpretovat.

Konkrétním příkladem potřeby orientace v mapě, která se dotkne téměř každého, je například územní plán, jenž může zásadně ovlivnit podnikání ale i životy každého z nás. „Schopnost chápat svět v souvislostech nám také pomáhá bránit se dezinformacím,“ připomněl Herber.

Změnit se musí také přístup učitelů. „Výuka by neměla začínat pokynem, ať žáci schovají mobilní telefony, ale naopak: ‚začala hodina, vytáhněte mobilní telefony‘, aby se žáci naučili využívat moderní technologie naplno,“ zdůraznil Herber. Upravit je třeba nejen náplň zeměpisu na základních a středních školách ale i výuku budoucích učitelů. Významným prvkem je pak propojení výuky budoucích učitelů s praxí. I proto jsou na Letní geografickou školu zváni odborníci z neakademické sféry, kteří představí nové možnosti využití aplikací v zeměpisném vzdělávání.

Stáhnout článek .pdf 127 kB
Stáhnout fotky .zip 7 863 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info