7. září 2017

Odborníci z Muni připravují unikátní cvičení pro pacienty s nádory krvinek

Speciální cvičení šité na míru lidem s ukončenou léčbou nádorů krvinek (lymfomů a leukémií) provádějí odborníci z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Od září začínají s novou skupinou pacientů a vylepšeným postupem zahrnujícím tzv. respirační trénink. Cílem je vytvořit metodiku, kterou by mohla přebrat i další onkologická centra. Brno je zatím jediné místo v České republice, kde mohou pacienti pod odborným vedením cvičit. Kvůli zdravotnímu stavu pacientů a náročnosti cestování by ale bylo vhodné, aby měli lidé více možností, kam za programem docházet.

Program je každému pacientovi šitý na míru podle jeho diagnózy.

Pacienti s nádorovými onemocněními krve a krvetvorných orgánů jsou z hlediska rehabilitace i aplikace rekondičních programů velmi problematickou skupinou nemocných. Je to dáno vlivem samotné nemoci i léčby, která působí na řadu tělních procesů. Proto začal v roce 2013 cvičební program, který pacientům umožňuje vrátit se fyzicky do stavu před nemocí.

Sestavit skupinu cvičících není jednoduché. Různé formy nádorů krvinek se totiž vyskytují méně často než jiné formy nádorových onemocnění. „Data z malých sestav pacientů i naše vlastní pilotní výsledky však ukazují, že fyzický trénink je u hematologických pacientů proveditelný, bezpečný a přináší jim kromě zlepšení nálady také objektivní zvýšení parametrů fyzické výkonnosti,“ sdělila Andrea Janíková z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, která pacienty do programu vybírá.

Právě pozitivní výsledky dosavadního kardiotréninku přiměly odborníky z fakulty sportovních studií, kteří s pacienty cvičí, aby v programu pokračovali a ještě ho rozšířili. „Nově zahrneme do programu respirační trénink, od kterého si slibujeme efektivnější zvládnutí následného kardiotréninku. Pacienti po ukončené léčbě nejsou schopni nastoupit hned do běžného cvičebního programu. Respirační trénink je na něj ale připraví,“ říká Kateřina Kapounková, vedoucí Katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, jež celý projekt vede.

Celý cvičební program vypadá tak, že se u pacientů nejdříve zhodnocuje jejich celkový fyzický stav, stanoví se jim individuální postup a následuje fáze respiračního tréninku. „Všechny zaškolíme na práci s drobným zařízením, do kterého se dýchá proti určitému odporu, a tím se zvyšuje kapacita plic. Nemocní se tak připraví na další zátěž, protože se jim zlepšuje prokrvení a práce dýchacích svalů a celkově jsou potom méně unavení. Respirační trénink je po zácviku jednoduchý, lze jej provádět bez speciálního zázemí a vybavení i u pacientů hospitalizovaných,“ vysvětluje Kapounková. Po této fázi se znovu hodnotí stav pacienta a přechází se na cvičení tvořené kruhovými tréninky a relaxačními cviky.

Snaha o rozšiřování programu přichází v době, kdy lékaři upozorňují na to, že léčba onkologicky nemocných nekončí se závěrem chemoterapie nebo jiného postupu, ale měla by následovat fáze, která pacienta dostane do stavu co nejvíce se blížícímu tomu před nemocí.

Stáhnout článek .pdf 295 kB

Stáhnout fotky .zip 32 881 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info