14. 12. 2021

Online výuka není jen o technologiích, říkají autoři publikace o e-learningu

Vydavatelství Wolters Kluwer uvedlo druhé rozšířené vydání publikace E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi kolektivu autorů z Masarykovy univerzity. Aktualizaci podnítily výzvy, které do školství přinesla pandemie onemocnění COVID-19, ale také výsledky vlastního výzkumu zaměřeného na digitální technologie v každodenním životě a vzdělávání. Oceňovaný didaktický počin doplňuje rovněž online podpora na www.knihaelearning.cz.

Třebaže problematika e-learningu ve vzdělávání nepředstavuje nové téma, uplynulé měsíce do ní v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 přinesly nové výzvy. Digitální technologie se staly ze dne na den nezbytností pro učitele i studenty, přičemž jejich používání ve výuce od počátku provází celá řada problémů. I tyto skutečnosti motivovaly kolektiv kolem Jiřího Zounka z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity k aktualizaci své publikace E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi, původně vydané v roce 2016.

Kniha představuje komplexní náhled na problematiku lidského učení v éře digitálních technologií a čtenář se může seznámit s tím, jaké znalosti a kompetence by měl mít člověk či student dvacátého prvního století. „Ukazuje se totiž, že ovládat digitální technologie neznamená automaticky umět s nimi dobře učit. A podobně je tomu i studentů. To, že dnešní generace studentů vyrůstá s technologiemi, nezaručuje, že je schopna je efektivně využívat ve svém studiu,“ poznamenává jeden z autorů, Jiří Poláček, vedoucí Střediska vědeckých informací při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

V kapitole o „didaktice e-learningu“ se autoři zabývají přípravou a realizací kurzů s pomocí digitálních technologií, součástí je rovněž praktický přehled online technologií, které je možné ve výuce použít, včetně přiblížení jejich výhod a nevýhod z didaktického hlediska. Zajímavým doplněním knihy je pak její online podpora dostupná na www.knihaelearning.cz.

„Tuto publikaci by měl mít na nočním stolku každý pedagog, který chce využívat digitální technologie ve vzdělávání nejen na základě svých spontánních nápadů a zkušeností, ale s oporou o dosavadní poznání v této oblasti, o teoretický základ a relevantní výzkumné studie. Tým docenta Jiřího Zounka patří k těm nejlepším pedagogickým týmům, které působí v České republice a dokážou držet krok s vývojem digitálních technologií ve společnosti. Za publikací je vidět obrovské množství práce a mně nezbývá než autorům za toto dílo poděkovat a popřát hodně úspěchů,“ hodnotí práci svých kolegů Lucie Rohlíková z Fakulty pedagogické ze Západočeské univerzity v Plzni.

Kontakt: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. T: +420 549 498 466, E: zounek@phil.muni.cz

Stáhnout článek .pdf 344 kB
Stáhnout fotky .zip 13 780 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info