26. 6. 2023

Pavel Plevka byl pověřen řízením CEITEC MUNI

Strukturní virolog, zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu a dvojnásobný držitel prestižního grantu Evropské rady pro výzkum (ERC) Pavel Plevka, byl pověřen rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem výkonem funkce ředitele CEITEC MUNI.

Pavel Plevka byl pověřen řízením CEITEC MUNI k 1. červenci 2023

Pavel Plevka bude vykonávat funkci pověřeného ředitele CEITEC MUNI od 1. července 2023. V čele technologického institutu naváže na práci dosavadního ředitele Jiřího Nantla, který byl na začátku června jmenován náměstkem ministra školství. „Rád bych v prvé řadě panu Nantlovi poděkoval za odvedenou práci, neboť v roli ředitele strávil posledních sedm let svého profesního života a má velkou zásluhu na tom, že CEITEC je dnes považován za jedno z nejvyspělejších výzkumných center střední a východní Evropy a v mnoha ohledech je také vzorem pro další tuzemské a zahraniční instituty. Jsem si však jistý, že CEITEC MUNI bude pod vedením Pavla Plevky v dobrých rukou, neboť jde o výraznou osobnost české vědy a jeho výzkumná činnost má špičkové evropské parametry. V minulosti navíc Pavel Plevka prokázal i výborné manažerské schopnosti, když vybudoval vlastní výzkumnou skupinu, která zrealizovala dva ERC granty,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Pavel Plevka je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblastech strukturní biologie a virologie. Vystudoval molekulární biologii a virologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, titul Ph.D. v oblasti strukturní biologie získal na Univerzitě v Uppsale ve Švédsku a čtyři roky působil také na Purdue University v USA. Výsledky Plevkovy vědecké práce jsou oceňovány doma i ve světě. V roce 2016 získal Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru biologie, o tři roky později obdržel Stříbrnou medaili Masarykovy univerzity a v roce 2020 získal Cenu Wernera von Siemense za objev v základním výzkumu. Získal také celou řadu národních i mezinárodních prestižních grantů a dalších ocenění jako například ERC-starting grant, ERC-CZ-consolidator grant, ERC consolidator grant, EMBO installation grant a grant EXPRO od Grantové agentury ČR. Významným způsobem se podílel také na založení Národního institutu virologie a bakteriologie v roce 2022.

„Je pro mě velkou ctí být pověřen řízením institutu, ke kterému mám velmi osobní vztah. Rozhodnutí pana rektora vnímám jako velký projev důvěry a zároveň jako závazek. Rád bych pokračoval v rozvoji nastolené vize, aby CEITEC MUNI byl předním evropským výzkumným centrem známým pro své objevy,“ uvedl Pavel Plevka, jehož vědecké výstupy publikované jeho výzkumnou skupinou se staly podkladem pro více než 50 článků v českých i světových mediích včetně mediálního výstupu o virech v mezinárodním vydání National Geographic. V souvislosti s epidemií COVID-19 poskytl Pavel Plevka do médií vice než 100 rozhovorů, a to i pro taková periodika jako New York Times.

Stáhnout článek .pdf 102 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info