25. 5. 2022

Pražská bible se vrátila na Filozofickou fakultu MU

Filozofická fakulta MU v Brně má ve svém depozitáři starých tisků Pražskou bibli, knihu z roku 1488. Zrestaurovaný svazek se do Brna vrátil po více než roce a je nejstarším svazkem ve sbírce fakulty. Obsahuje iluminované iniciály se zlacenými detaily.

Citlivé zásahy reflektující aktuální trendy v restaurování provedl Ateliér restaurování Univerzity Pardubice. Odborníci pod vedením Ivana Kopáčika v knize záměrně nechali některé nedostatky, jako například vystřižené iluminace. Podle Kopáčika to reflektuje „život“ knihy. Součástí restaurátorského zásahu byla i výroba ochranného obalu knihy. Mezi 500 let starými nečistotami a fragmenty byly např. záložky, stébla trávy, hmyz a peříčka.

Spolu s Pražskou biblí patří k unikátním položkám v depozitáři filozofické fakulty také Melantrichova bible, Islandský slovník či kuchařka datovaná v rozmezí let 1780–1800. Byla vytištěná v Olomouci a v Brně. Melantrichova bible je nejvýznamnějším vydáním bible v renesančních Čechách. Všechny staré tisky jsou na filozofické fakultě uloženy ve speciální místnosti s hlídanou teplotou a vlhkostí. Přístupné jsou u příležitosti speciálních exkurzí nebo po předchozí domluvě s Ústřední knihovnou FF MU.

Další informace a fotogalerie jsou k dispozici v článku: Filozofická fakulta se pyšní zrestaurovanou Pražskou biblí

Stáhnout článek .pdf 196 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info