21. 10. 2019

Přední osobnost dějin umění Hans Belting převezme čestný doktorát

Čestný doktorát Masarykovy univerzity označovaný také jako titul doctor honoris causa dostane v Brně 24. října jedna z předních světových osobností dějin umění, německý badatel Hans Belting. Nositel Balzanovy ceny, která se uděluje významným osobnostem v oblasti humanitních věd, věd o živé přírodě nebo kultury, převezme univerzitní ocenění mimo jiné za to, jak obrátil pohled moderních vědců na obor.

Hans Belting se narodil v roce 1935 v německém Andernachu, studoval dějiny umění, archeologii a filozofii na univerzitě Johannese Gutenberga v Mohuči a v Římě na univerzitě La Sapienza. I přes svůj hluboký zájem o současnou uměleckou tvorbu se rozhodl specializovat na umění středověku a stal se předním světovým historikem a odborníkem na dějiny umění středověku. V následujících desetiletích svůj zájem dále rozšiřoval na umění renesance a současného světa.

V posledních dvou dekádách stál u založení tzv. bildwissenschaft, v překladu vědy o obrazu, a je odborníkem na teorii nových médií. „Hans Belting je ztělesněním dialogu mezi Východem a Západem, Byzancí a latinským světem i královstvími, katolickým a pravoslavným uměním a mezi všemi částmi Středozemí,“ uvedl Milan Pol, děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU), která Beltingovi čestný doktorát udělí.

Celý obor dějin umění na začátku 80. let zásadně ovlivnila Beltingova publikace s názvem Konec dějin umění?, ve které popisuje krizi oboru zapříčiněnou propastí mezi současným uměním a výzkumem. „Belting v ní poprvé navrhnul radikálně novou metodologii, a rozhodujícím způsobem tak přispěl ke zrodu současných dějin umění. Nikdy se nespokojil jen s následováním trendů, vždy kladl nové otázky a nepřestává s tím dodnes,“ sdělil Ivan Foletti, vedoucí univerzitního Centra raně středověkých studií FF MU.

Kromě sdílení odborného zájmu pojí německého výzkumníka s brněnskými kolegy také osobní přátelství. Právě na jeho základě se před čtyřmi lety rozhodl darovat zdejším studentům svoji osobní knihovnu, která čítá několik tisíc svazků. Na fakultě tak vznikla Knihovna Hanse Beltinga, která funguje dodnes a je jednou z nejlépe vybavených ve střední Evropě.


Knižní dar Hanse Beltinga není jediný, který pomohl zkvalitnit výuku na Semináři dějin umění na FF MU. Už v roce 1992 zde vznikla Gettyho knihovna financovaná prostředky z amerického The Getty Grant Program, což je iniciativa několika soukromých dárců. Loni navíc na Beltingův dar symbolicky po své smrti navázala jeho německá kolegyně Ursula Nilgen, z jejíž pozůstalosti do Brna přišlo více než 1200 odborných publikací. Záměr darovat studentům a badatelům z Centra raně středověkých studií FF MU další knihy oznámil před několika dny také profesor Oxfordské univerzity Bryan Ward-Perkins.

 

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv