15. 12. 2021

Projekce videomappingu na brněnském Domě umění představí výsledky výzkumu neuronových sítí

Masarykova univerzita ve spolupráci s Domem umění zve na videomappingovou projekci VASULKA LIVE ARCHIVE, která poskytne unikátní pohled na tvorbu Steiny a Woodyho Vašulkových (pionýrů umění videa s brněnskými kořeny a světovou kariérou), v němž se mísí databázová imaginace s vizualizacemi analytické práce umělých neuronových sítí. Projekce je součástí výstupu výzkumného projektu neuronových sítí oboru Teorie interaktivních médií FF MU, který spolufinancovala Technologická agentura ČR.

Videomapping VASULKA LIVE ARCHIVE poskytne podívanou v podobě monumentální projekce na fasádu Domu umění města Brna, která je vytvořena z fragmentů videí Steiny a Woodyho Vašulkových protkaných vizualizacemi práce umělých neuronových sítí, jejichž analytické intervence do archivu mají podobu granulární dekonstrukce povrchů obrazů.

Struktura přední stěny Domu umění je ideálním podkladem pro rytmizované vrstvení a juxtaponování audiovizuálního materiálu v prostorových montážích. Výsledkem je nové dílo založené na remixové estetice hudebního videoklipu poskytující kaleidoskopickou podívanou na tvorbu Vašulkových.

“Výsledné audiovizuální dílo je složeno z osmnácti prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsem volil jako průřez za dobu jejich aktivního působení. Díla jsem vybíral především tak, aby na sebe navazovala vizuální stránkou a zároveň byla vytvořena s pomocí různých nástrojů. Díky umělé neuronové síti jsme rozložili vybraná videa do několika bloků a výsledných addů, které jsme remixovali s originálními verzemi. Díky tomu tak přinášíme zcela nový vizuální pohled na jejich tvorbu.” uvedl Jiří Mucha, režisér a scénárista videomappingu.

Načasování videomappingové projekce z ní činí dárek Woodymu Vašulkovi k výročí jeho úmrtí (20. 12. 2019) a zároveň příspěvek k narozeninové oslavě 50. výročí od založení slavné newyorské The Kitchen (1971), podle které dostala název Vašulka Kitchen Brno sídlící v Domě umění. Spolek pečuje o odkaz Vašulkových, spravuje jejich archiv a zároveň iniciuje a podporuje řadu tvůrčích počinů, které udržují dílo těchto pionýrů umění videa stále živé.

„Videomapping je součástí výstavního triptychu, který nabídne nezvyklá rozhraní pro seznámení se s tvorbou Vašulkových. Po velkoformátové, videomappingové projekci interagující s architekturou Domu umění bude následovat prezentace jejich tvorby v plně imerzivní virtuální realitě a trvalá interaktivní expozice videí na webu vybaveném umělou inteligencí.“ uvedla kurátorka, Jana Horáková.

Neobvyklé výstavní formáty, jako je videomapping, virtuální realita či speciální web (vasulkalivearchive.net), jehož funkcionality umožňují využít analytický potenciál strojového učení, jsou součástí testování různých způsobů zpřístupnění obsahu archivu Vašulkových. Představují alternativy vůči klasické galerijní prezentaci a navíc jsou rezistentní vůči protipandemickým opatřením.

O autorovi
Jiří Mucha
Od mala mě fascinovaly pohyblivé obrazy a jako fanoušek filmů a audiovizuálních děl jsem po ukončení střední školy začal experimentovat s videem. Během studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, konkrétně oboru Teorii interaktivních médií, jsem postupně nabíral nové zkušenosti a vytvářel svá prvotní díla. V roce 2018 jsem úspěšně dokončil Magisterské studium, přičemž součástí mé závěrečné práce byla trojrozměrná rekonstrukce výstavy Computer Graphic od Jiřího Valocha, která byla založena na využití technologie plně imerzivní virtuální reality. Projekt byl k vidění v Domě umění města Brna v témže roce. Společně s Janou Horákovou, vedoucí mé práce, jsme tak pracovali na prvním uceleném projektu, který získal velmi pozitivní ohlasy širší veřejnosti. O rok později jsme představili toto dílo na mezinárodním festivalu Ars Electronica v rakouském Linci a nyní pracujeme na společném videomappingu, který se uskuteční 20. 12. 2021 na počest Woodyho a Steiny Vašulkových. Mimo jiné také působím jako režisér, scénárista a kreativec na různých audiovizuálních projektech, které tvořím pod hlavičkou mého stejnojmenného studia MUCHA.

Vasulka Live Archive
Videomapping

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2, Brno
20. 12. 2021
18:00–18:30
19:00–19:30
20:00–20:30

Kurátorka: Jana Horáková
Režie a kreativa: Jiří Mucha
Motion designer: Tomáš Carda
Program umělé inteligence: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny Lucid a TensorFlow)
Zvuková postprodukce: Roman Ševčík
Pronájem a instalace projekční techniky: David Zaorálek a David Šamánek (Spectrum Brands)
Technická podpora: Pavel Daněk (Dům umění)

Videomapping Vasulka Live Archive se koná v rámci projektu Media Art Live Archive: Intelligent interface for interactive cultural heritage mediation (MediaArtLiveArchive, TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

Poděkování
https://www.dum-umeni.cz/
https://vasulkakitchen.org/

Stáhnout článek .pdf 312 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info