20. 3. 2020

Rektor Masarykovy univerzity odvolal z funkce děkana Fakulty sportovních studií MU

Rektor Masarykovy univerzity (MU) Martin Bareš odvolal ve čtvrtek 19. března z funkce děkana Fakulty sportovních studií MU Martina Zvonaře. Učinil tak na základě návrhu akademického senátu fakulty. Odvolání je reakcí na pochybení děkana při vykazování publikací v habilitačním a profesorském řízení. 

Fakulta sportovních studií MU. 

Pochybení vyšla najevo poté, co byl na základě podnětu prověřován seznam odborných a vědeckých prací předložený v rámci habilitačního a profesorského řízení. Závažná pochybení potvrdila etická komise. Řízením fakulty byl pověřen dosavadní proděkan pro vědu a výzkum Jan Cacek.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv