29. 8. 2019

Rektor Masarykovy univerzity rozhodl o zahájení 10 řízení o odebrání titulu    

Rozsáhlou kontrolu závěrečných prací, které studenti odevzdali v letech 2000–2018, provedla Masarykova univerzita. Z celkového počtu více než 124 tisíc prací odevzdaných v tomto období, prošel důkladným posouzením výběr 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací, u nichž byla nalezena shoda alespoň 30 procent s jiným dokumentem. U deseti prací z let 2016–2018 rektor Mikuláš Bek rozhodl o zahájení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti, na jehož základě může absolvent přijít o diplom a titul.

Škola může toto řízení zahájit do tří let od úspěšného vykonání obhajoby nebo státní závěrečné zkoušky. „Smyslem této rozsáhlé kontroly nebylo jen odhalit konkrétní případy, kde nám zákon nově dovoluje zpětné odebrání titulu, ale prověřit, zda máme správně nastaveny kontrolní mechanismy, a ukázat, jak můžeme naše současné preventivní nástroje proti podvodnému jednání ještě zlepšit,“ řekl rektor Bek.

Z provedené kontroly vyplynulo, že se tolerance vůči projevům plagiátorství ve studentských pracích na univerzitě snižuje. Nejzávažnější formy plagiátorství se ve studentských pracích na Masarykově univerzitě prakticky neobjevují. Studenti nezneužívají dříve obhájené práce svých kolegů jako celek a jen zcela ojediněle přebírají z cizích texů bez řádné citace rozsáhlé části.

Nejčastější formou pochybení jsou případy, kdy studenti nedostatečně označují rozsah, v němž doslovně nebo s minimálními úpravami přebírají kratší části jiného textu (typicky odstavce). „Ačkoli toto jednání bývá v českém prostředí stále omlouváno jako „špatná citace“, podle obecně uznávaných mezinárodních standardů jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu plagiátorství,“ zdůraznil Bek.

K mimořádné kontrole byly vybrány bakalářské, magisterské a rigorózní práce odevzdané na Masarykově univerzitě v letech 2000–2018, které vykazovaly shodu alespoň 30 procent s jiným dokumentem na internetu nebo v cizích dokumentech v úložišti univerzitního informačního systému. Z období let 2016–2018 prošly následnou kontrolou všechny práce s touto mírou shody. U prací z let 2000–2015 bylo na každé fakultě pro důkladnou kontrolu náhodně vybráno 100 prací, které vykazovaly tutéž minimální shodu.

Deset případů, ve kterých se zahajuje řízení o zneplatnění státní závěrečné zkoušky nebo její součásti, nyní posoudí rektorem jmenovaná komise. Na základě jejího stanoviska pak rektor do 150 dnů rozhodne, zda budou tituly odebrány.

Univerzita rovněž připraví a bude postupně zavádět systémová opatření zaměřená zejména na prevenci plagiátorství a zvýšení povědomí o etických aspektech akademické práce.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv