18. 6. 2019

Senát Fakulty informatiky MU zvolil kandidátem na děkana Jiřího Zlatušku

Fakultu informatiky Masarykovy univerzity povede opět Jiří Zlatuška. Akademický senát fakulty ho dnes vybral v prvním kole druhé volby. Pro Zlatušku jako jediného kandidáta hlasovalo deset ze dvanácti senátorů. Po jmenování rektorem nastoupí od 1. září do funkce.

„Do dalšího období jdu s pokračování toho, na čem jsme pracovali ve vedení fakulty v předchozích čtyřech letech. Jsem velice rád, že získala podporu vize, abychom budovali dál kvalitní evropskou fakultu, kde se pěstuje dobrá informatika v rozmezí od teoretických disciplín až po praktické aplikace, a nejnověji také záležitosti týkající se kyberbezpečnosti,“ uvedl Zlatuška.

Jiří Zlatuška byl děkanem fakulty do 8. dubna, kdy podal rezignaci. Důvodem bylo to, že v první volbě pro nové funkční období neuspěl. Do doby zvolení a následného jmenování nového děkana převzal pravomoci spojené s řízením fakulty stávající statutární zástupce a proděkan pro studijní programy Jiří Barnat.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv