3. 8. 2020

Sociální pracovníci MUNI chtějí zlepšit podmínky dětí vězněných rodičů

V Česku je aktuálně až 40 tisíc dětí, které mají minimálně jednoho rodiče ve výkonu trestu. Tuzemská legislativa přitom nijak nevytváří podmínky pro zachování vztahu mezi dítětem a jeho odsouzeným rodičem. Napravit by to měl projekt sociálních pracovníků Masarykovy univerzity a Mezinárodního vězeňského společenství, který navrhne konkrétní změny v přístupu k dětem, aby se zmenšil dopad uvěznění rodičů na jejich život.

Stigmatizace ze strany vrstevníků, hrozba upadnutí do chudoby nebo také ztráta sociální a citové vazby k rodičům. To jsou jen některé z problémů dětí, jejichž rodiče se dostali do vězení. „Je to pro ně těžká situace, někdy jsou totiž rodiče zatčeni přímo před jejich očima. Nikdo nezohledňuje, že přicházejí o nejdůležitější vztah ve svém dětském životě. V celém procesu trestního řízení nemají žádný hlas. Proto se v zahraničí o těchto dětech mluví jako o tichých obětech,“ přibližuje Jitka Navrátilová z Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Z této situace pak plyne například to, že rodiče bývají umístěni do věznice daleko od domova svých dětí, které je někdy kvůli ekonomické a sociální situaci nemůžou navštěvovat. A pokud jsou návštěvy možné, odehrávají se ve vězeňských podmínkách, které trauma dětí ještě prohlubují.

Navrátilová by to chtěla změnit za pomoci Mezinárodního vězeňského společenství prostřednictvím projektu s názvem Rodičovství za mřížemi, který nedávno podpořila Technologická agentura České republiky. „Rádi bychom, aby projekt rozšířil povědomí o dětech vězněných rodičů a jejich situaci, a tím snižoval jejich stigmatizaci a sociální vylučování. Praktické výstupy projektu, například obrázkové karty, pomohou dětem lépe se orientovat v situaci a lépe ji emočně zvládnout. Výsledky výzkumu mohou výrazně podpořit systémové změny v zohledňování práv dětí v procesu uvěznění rodiče a přinést praktické návrhy inovací vyplývající z potřeb dětí,“ uvedla Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky společenství, jež má na starost právě projekty pro rodiny a děti.

Ve výzkumu se počítá s rozhovory se samotnými dětmi, jejich trestanými rodiče nebo i partnery, jejichž protějšek se ve vězení ocitnul. Výsledkem budou návrhy nové metodiky a názorné pomůcky pro sociální pracovníky, kteří se dostávají s těmito dětmi do kontaktu. „V současnosti se k této skupině dětí chovají obdobně jako k dětem rozvádějících se párů navzdory tomu, že dopad situace je u těch s vězněnými rodiči masivnější,” doplnila Jitka Navrátilová.

V další fázi se počítá také s návrhy, jak zapracovat status rodičovství odsouzeného člověka do legislativy tak, aby se při určování podoby trestu myslelo i na zachování kontaktu s dítětem. Projekt Rodičovství za mřížemi financovaný částkou přibližně 7,6 milionu korun potrvá do května roku 2023.

Stáhnout článek .pdf 272 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info