24. 5. 2022

Stanovisko rektora Masarykovy univerzity k problematice sexuálního obtěžování

Masarykova univerzita jako akademická instituce si zakládá na vysoké úrovni mezilidských vztahů a na maximální otevřenosti komunikace. Vytváření důstojného, bezpečného, inspirujícího a motivujícího prostředí pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance proto považujeme za samozřejmé. S tím souvisí naše kontinuální úsilí o posilování kultury vzájemného respektu, jehož součástí je také prevence v oblasti sexuálního obtěžování, nátlaku, nežádoucí pozornosti, nevhodných komentářů či uplatňování genderových stereotypů.

Rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Na Masarykově univerzitě nejsou a nebudou tolerovány jakékoliv formy sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, nátlaku či násilí. Od všech je očekáváno, že se k sobě budou chovat s ohleduplností a úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva.

Na Masarykově univerzitě je k dispozici veřejně dostupný komplexní informační materiál, který se týká problematiky nevhodného sexuálního chování a který má sloužit k prevenci před podobným jednáním. Tento manuál, na jehož tvorbě se podíleli a podílejí respektovaní profesionálové s mnohaletými zkušenostmi v dané oblasti, zahrnuje definice nevhodného chování, včetně doporučení, jak v takové chvíli reagovat. Součástí manuálu je i jasně popsaný mechanismus následného řešení problematických situací.

Uvedený materiál je jedním z dokladů toho, že na Masarykově univerzitě netolerujeme nevhodné sexuální chování a že jako instituce pamatujeme jak na adekvátní preventivní opatření, tak na eventuální uplatnění příslušných sankcí v případě zjištění nevhodného chování – a to včetně možností ukončení pracovně-právního poměru, či bezpodmínečného vyloučení ze studia. Stejné kroky pak mohou být uplatněny také v případě cíleného falešného obvinění ze sexuálního obtěžování.

Martin Bareš
rektor Masarykovy univerzity

 

Stáhnout článek .pdf 96 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info