24. 1. 2019

Studijní program pro nadané mediky má první absolventy

Prvních třináct studentů, kteří se před šesti lety dostali do pilotního ročníku speciálního modulu v rámci magisterského studijního programu Všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) zaměřeného na vědu, jej letos zakončí obhajobou závěrečné práce. Sedm z nich bude svůj výzkum prezentovat před odbornou komisí v pátek 25. ledna a zbylá část pak 10. dubna. V České republice unikátní program pro talentované studenty fakulta dál rozvíjí a v současnosti se ho účastní asi 100 budoucích lékařů.

Fakulta vytvořila program nazvaný P-Pool po vzoru zahraničních univerzit s cílem nabídnout nadaným studentům s hlubokým zájmem o medicínu možnost podílet se od počátku rovněž na vědecké práci. „Systematicky a individuálně se jim věnujeme a vychováváme z nich lékaře dobře obeznámené s biomedicínským výzkumem. Jsou pak schopni vlastní vědecké práce,“ uvedla proděkanka Lékařské fakulty MU pro výuku v preklinických oborech a také koordinátorka P-PooL Kateřina Kaňková.

Do programu se mohou dostat jen vybraní studenti, kteří se nejlépe umístí v přijímacím řízení, mají o obor hluboký zájem a už na střední škole se věnují dalším aktivitám, jako je účast v přírodovědných olympiádách nebo vlastní výzkumná činnost v rámci Středoškolské odborné činnosti. „Musí také napsat motivační dopis a nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost angličtiny,“ doplnila Kaňková s tím, že každý rok je do modulu vybrána maximálně dvacetičlenná skupina studentů.

V současné době mají tito mladí lidé ke standardnímu studiu Všeobecného lékařství navíc ještě osm semestrů trvající kurz Vědecká příprava, který jim poskytuje teoretickou průpravu v oblastech souvisejících s výzkumnou prací. Jde například o etiku ve výzkumu, různé metodologické přístupy, vědecké psaní nebo základy biostatistiky.

Zároveň se po většinu studia věnují vlastním vědeckým projektům a právě ty budou první absolventi unikátního studijního modulu obhajovat. Během minulých šesti let se věnovali například výzkumu nádorů u dětí, asistované reprodukci nebo neurodegenerativním chorobám, jako je Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. Většina z nich už své závěry publikovala v odborných časopisech.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info