8. 11. 2018

Týden humanitních věd vysvětlí, k čemu je důležité humanitní vzdělání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (MUNI) se letos zapojuje prostřednictvím akce s názvem Týden humanitních věd do oslav Světového dne filozofie, který v roce 2005 stanovilo UNESCO na třetí čtvrtek v listopadu. Letos se nově spojila také s filozofickými fakultami Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci, takže program akce bude o to bohatší. Akce se koná od 12. do 16. listopadu a smysl filozofie a humanitních a společenských věd přiblíží z mnoha úhlů pohledu.

Jedním z vrcholů programu bude diskuse všech tří děkanů zmíněných fakult, která se uskuteční ve středu 14. listopadu od 10 hodin v čítárně budovy D Filozofické fakulty MUNI v areálu v ulici Arna Nováka. Diskuse reaguje mimo jiné na současnou situaci, kdy bývá význam humanitních oborů podceňován. „Široké veřejnosti i jejím voleným zástupcům na různých pozicích státní správy chceme připomínat, že pěstování poznání v oblasti humanitních a společenských věd je pilířem demokratického státu,“ sdělil Milan Pol, děkan Filozofické fakulty MUNI.

I když humanitních oborů jsou desítky a mají nejrůznější zaměření, jednotliví děkani i pracovníci fakult se shodují na společném jmenovateli. „Je jím pěstování kritického myšlení ve smyslu schopnosti samostatného úsudku a pěstování jisté rezistence vůči manipulativním přesvědčovacím strategiím, které působí ve fyzickém i on-line světě na nás všechny a neustále,“ uvedl Michal Pullmann, děkan pražské filozofické fakulty.

Kromě děkanské debaty se v programu, který je k dispozici na webu akce, nachází i diskuse věnovaná situaci tzv. malých jazyků s názvem Podpora strategicky významných filologických oborů. „Jejich absolventů je v porovnání s jinými obory málo, ale o to důležitější jsou v praxi. Nezastupitelní jsou například pro vojenské zpravodajství a další velmi specifické obory,“ podotkla Jana Horáková, proděkanka pro vnější vztahy Filozofické fakulty MUNI.

Program akce zahrnuje více než 100 příspěvků. Jedná se o odborné i popularizační přednášky, prezentace, konference, workshopy, ale také divadelní představení, filmové projekce nebo výstavy. V Brně se mohou zájemci o humanitní obory přijít podívat na workshop mindfullnes, psychologické techniky, která pomáhá zvládat stres, nebo přednášku o výzkumu naděje, kde zazní i tipy pro větší životní spokojenost.

Jednotlivé akce programu zaštiťují nejrůznější obory. Mluvit se bude o tom, kam směřuje vývoj českého pravopisu, o překládání pohádek Hanse Christiana Andersena do češtiny nebo o tom, jakým způsobem se digitalizují zvukové památky. Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty MUNI navíc připravuje workshop, který zájemcům ukáže, jak se člověk mohl stát špionem v době studené války a co všechno musel znát.

Stáhnout článek .pdf 272 kB
Stáhnout fotky .jpg 8 056 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info