10. května 2018

Univerzita ocení objev chyby v čipech i kampaň proti dezinformacím

Ceny za mimořádné úspěchy v oblasti vědy a výzkumu či v umění předá rektor Masarykovy univerzity (MU) Mikuláš Bek 16. května u příležitosti akademického svátku Dies academicus. Medaili obdrží například tým informatiků, kteří loni objevili zásadní chybu v bezpečnostních čipech, nebo studenti a pedagogové, kteří pracují na projektu Zvol si info bojující proti šíření dezinformací. Celkem bude na tradičním ceremoniálu oceněno 30 vědců, pedagogů a studentů.

Dohromady čtrnáct pedagogů a studentů, kteří se podílejí na projektu Zvol si info, získá cenu rektora za aktivní rozvoj občanské společnosti. Projekt vznikl na Katedře politologie Fakulty sociální studií MU na podzim 2016, kdy v průběhu jednoho z kurzů navrhli studenti kampaň, jejímž cílem je bojovat s dezinformacemi, které se, zejména v prostředí sociálních sítí, začaly lavinově šířit. Tým pod vedením Miloše Gregora a Petry Vejvodové vytvořil facebookový profil a informační web s jednoduchým návodem pro orientaci ve světě médií. Dodnes objíždí střední školy s přednáškami a v lednu pokřtili knihu s názvem „Nejlepší kniha o fake news!!!“.

Cenu za významný tvůrčí počin si odnese pět členů týmu z Centra výzkumu v kryptografii a bezpečnosti Fakulty informatiky MU, kteří upozornili na zásadní zranitelnost čipů společnosti Infineon Technologies. Vědci zjistili, že u čipů používaných u zvlášť citlivých zařízení a dokumentů či v dokladech v mnoha zemích šlo vysledovat proces, jakým se u nich generují kryptografické klíče. Na tuto chybu nejdřív upozornili výrobce a s odstupem o něm informovali také veřejnost. Díky objevu firma opravila hardwarovou chybu a například pro Estonsko či Slovensko to znamenalo změnu v používání šifrovacích klíčů u dokladů s těmito čipy.

Za mimořádné výzkumné výsledky vědců do 35 let obdrží ocenění Terezie Mandáková, která se zabývá rostlinami. Studuje struktury a evoluci rostlinných genomů z čeledi brukvovitých, mezi něž patří například brokolice, řepka nebo wasabi, Druhým oceněným bude archeolog Jan Kolář, který se zaměřuje na regionální a teritoriální aspekty společnosti na přelomu eneolitu a doby bronzové a historickou ekologii.

Za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu rektor Bek ocení Miroslava Mareše, který se věnuje studiu terorismu a extremismu a uplatňuje se i jako soudní znalec v oboru kriminalistika nebo jako poradce pro OBSE, a Lumíra Krejčího, který zkoumá procesy podílející se na opravách poškozené genetické informace v buňkách, organizuje prestižní přednáškový cyklus Mendel Lectures a vede vědecké výukové centrum pro veřejnost Bioskop.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info