11. 11. 2020

Univerzitní spin-off ohlásil exit. MUNI zhodnotí svůj podíl

Společnost Flowmon Networks, která vznikla jako univerzitní spin-off a Masarykova univerzita v ní držela podíl, provedla úspěšný exit. Výhodný obchod pomůže firmě v expanzi do USA, akcionářům zajistí zhodnocení vkladu.

Úspěšná IT společnost Flowmon Networks a.s. vyvíjí technologie pro správu a zabezpečení počítačových sítí. Ještě pod názvem Invea-Tech a.s. vznikla v roce 2007 jako univerzitní spin-off na základě transferu technologií ze sdružení CESNET, jehož členem je i Masarykova univerzita. Za dobu své existence si na poli informačních technologií si firma vydobyla díky svým kvalitním produktům silnou pozici, stala se atraktivní pro investory a začala podnikat kroky k celosvětové expanzi. Aby mohla lépe proniknout do zámoří, muselo podle dlouhodobého záměru firmy dojít k vystoupení všech jejích akcionářů. Prodej společnosti se pak ukázal jako jedna z možných, a nakonec strategicky nejvýhodnějších cest. Firmu odkoupila americká společnost Kemp Technologies, která chce dále rozvíjet inovativní produkty Flowmon Networks nejen v USA a nadále spolupracovat s akademickou sférou.

 „Společnost Flowmon Networks po třinácti letech od svého založení dospěla do fáze exitu, při kterém akcionáři, mezi které patří i Masarykova univerzita s menšinovým podílem akcií, podpořili prodejem svých akcií další růst společnosti.Pro univerzitu je to vůbec poprvé, kdy získává finanční prostředky prodejem své spin-off společnosti a může tak současně působení ve firmě úspěšné zúročit,“ vysvětluje souvislosti k obchodu s akciemi Eva Janouškovcová, ředitelka Centra pro transfer technologií MU, které sleduje počínání firmy od samotného počátku.

„Jsme svědky jedinečné příležitosti ukázat, že dobré nakládání s duševním vlastnictvím, řádná péče o aplikované výstupy a dlouholetá spolupráce univerzity s firmou mají v univerzitním prostředí své místo. Tento případ může být unikátním příkladem toho, že transfer technologií a znalostí má smysl a přináší univerzitě užitek,“ řekl prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák.

Partnery pro vědeckovýzkumné a další spolupráce jsou pro firmu Flowmon na Masarykově univerzitě Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky MU, jehož duševní vlastnictví bylo předmětem transferu a vzniku tohoto spin-offu. Prodej držených akcií je přirozeným krokem dalšího vývoje vzájemného vztahu mezi univerzitou a spin-off společností. Předpokládáme, že i nadále budeme s firmou úzce spolupracovat a pokračovat v jejím úspěšném rozvoji,“ komentuje budoucí spolupráci ředitel Ústavu výpočetní techniky MU Luděk Matyska.

Firma Flowmon Networks je jednou z šestnácti spin-off společností, na jejichž založení se Masarykova univerzita podílela. Účelem univerzitních spin-off firem je zhodnotit a využít duševní vlastnictví univerzity. Univerzita společnostem poskytuje licenční smlouvu na duševní vlastnictví, v některých případech dokonce vlastní ve společnosti podíl. Z univerzitou založených spin-off firem profitují ve výsledku všechny strany. Univerzita pomocí nich lépe zhodnotí své duševní vlastnictví, spin-off firma na trhu získá konkurenční výhodu a v neposlední řadě se výsledný produkt dostane ke spotřebiteli rychleji.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info