1. 12. 2022

Vědecké výsledky Masarykovy univerzity systematicky dostupné pro všechny

Vedení Masarykovy univerzity schválilo Strategii Open Science MU 2022-2028. Jde o klíčový dokument definující kroky univerzity k tomu, aby co nejefektivněji sdílela výsledky své vědecké a odborné činnosti v rámci akademického sektoru, ale také s veřejností, a naplňovala tak svou roli společensky odpovědné institutce.

Tým Masarykovy univerzity zodpovědný za implementaci Strategie Open Science MU. Zleva Jiří Marek, Marika Hrubá, Michal Růžička a Miroslav Bartošek

Kromě sdílení vědeckých článků, jejichž publikace v tzv. „otevřeném režimu“ se už dnes stává standardem, si Masarykova univerzita předsevzala systematicky podpořit také oblast sdílení a správy vědeckých dat. Jedná o obdobnou iniciativu, jaká již několik let probíhá v rámci veřejné správy skrze Národní katalog otevřených dat, ale v akademickém prostředí. Příkladem takového využití dat veřejného sektoru je pak např. možnost zobrazení dostupnosti přesných odjezdů a polohy dopravních prostředků ve městě v mobilních aplikacích.

Strategie má za cíl posílit společenskou odpovědnost univerzity, neboť vědecké výzkumy jsou zpravidla hrazeny z části nebo plně z veřejných rozpočtů. Koncepční sdílení výzkumných výsledků tak napomůže opakovanému využití těchto dat, jak z řad veřejnosti (nadšenci do vědy, popularizátoři, občanské vědecké projekty), tak i z řad komerčních subjektů, kdy produkty s vyšší přidanou hodnotou opětovně přinesou více peněz do státního rozpočtu, tedy i více peněz pro vědu a její celospolečenské uznání jako takové.

„Jsem velmi ráda, že Masarykova je první univerzitou v České republice s takto podrobně a systematicky popsaným přístupem k otevřené vědě. Kroky uvedené v dokumentu jsou klíčové a jsou potřebné k tomu, aby náš výzkum byl konkurenceschopný na evropské i světové úrovni, říká prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Šárka Pospíšilová, která agendu Open Science ve vedení univerzity zaštiťuje.

Strategie je na Masarykově univerzitě realizována prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky MU ve spolupráci s Odborem výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity. „Open Science a zejména sdílení vědeckých dat v tzv. FAIR režimu jsou klíčové pro moderní a digitální rozvoj univerzity ve 21. století. Strategie koncepčně tyto aktivity řeší a připravuje univerzitu na nové výzvy, které nás čekají v následujících letech, jako je např. pro Českou republiku implementace European Open Science Cloud (EOSC), neboli prostředí pro celoevropskou správu výzkumných dat,“ dodává ředitel ÚVT MU Luděk Matyska.

Obecným cílem a vizí Strategie Open Science MU 2022–2028 je zajistit, aby se principy tzv. otevřené vědy staly integrální součástí výzkumného procesu a infrastruktury služeb Masarykovy univerzity na úrovni srovnatelné s předními světovými výzkumnými organizacemi. Tento krok umožní univerzitě nejen zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu, ale také rozvinout pokročilou formu služeb na podporu vědy a podpořit systémovou změnu, kterou celý vědecký sektor ve vyspělém světě nyní prochází.

Stáhnout článek .pdf 112 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info