5. 11. 2021

Výstava připravená MUNI a Moravským zemským archivem ukáže nejstarší papežskou listinu na Moravě

Tisícileté vztahy Moravy a papežského stolce představí výstava v Moravském zemském archivu nazvaná „Pod ochranou svatého Petra. Morava a papežství ve středověku a raném novověku“. Od 9. do 27. listopadu na ní bude k vidění mimo jiné originál nejstarší papežské listiny na Moravě. 

Originál nejstarší papežské listiny na Moravě – protekční privilegium pro loucký klášter z roku 1195, nebo opis listu Idustriae tuae z roku 880, kterým papež potvrdil pravověrnost arcibiskupa Metoděje, bude k vidění na výstavě "Pod ochranou svatého Petra. Morava a papežství ve středověku a raném novověku". Nad to návštěvníci poprvé uvidí řadu dalších unikátních středověkých a raně novověkých písemností.

Výstavu připravili pedagogové a studenti Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem. Významnými zápůjčkami přispěli také Archiv města Brna, Zemský archiv v Opavě a Diecézní archiv biskupství brněnského. „Všechny zapojené archivy poskytly opravdu výjimečné kousky ze svých depozitářů. Výstava je tedy jedinečná i svým rozsahem. Na jednom místě naleznete nejvzácnější písemnosti týkající se vztahů Moravy a papežské kurie od 9. do 18. století,“ zdůraznil Petr Elbel, vedoucí ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Již prvním známým listem přijal papež Moravu pod ochranu svatého Petra a papežská protekce se táhne jako červená nit moravskými dějinami středověku i raného novověku. Stejně tak můžeme po celou dobu sledovat snahy o zřízení samostatné církevní provincie. Původní projekt knížete Svatopluka, sv. Metoděje a papeže Jana VIII. z roku 880 byl zdárně završen až roku 1777 Marií Terezií, biskupem Antonínem Theodorem Colloredem a papežem Piem VI., kdy bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.

Expozice ovšem nenabídne pouze prameny z moravských archivů. Bude doplněna i o faksimile vybraných písemností z Vatikánského apoštolského archivu. Patří k nim i zpráva Bruna ze Schauenburku, olomouckého biskupa a rádce Přemysla Otakara II., kterou sestavil pro lyonský koncil a popsal v ní zevrubně politické a náboženské poměry na Moravě a ve střední Evropě ve druhé polovině 13. století.

Výstavu bude možné shlédnout ve velkém sálu Moravského zemského archivu na adrese Palachovo náměstí 1. Přístupná bude až do 27. listopadu od úterý do soboty vždy od 10 do 18 hodin. „Listiny mohou být z důvodu jejich ochrany vystaveny pouze tři týdny a poté se musí na mnoho let vrátit zpět do svých depozitářů,“ vysvětlil Ladislav Macek, ředitel Moravského zemského archivu, a dodal, že výstava podobného rozsahu je vskutku mimořádnou událostí.

Stáhnout článek .pdf 481 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info