14. 9. 2022

Výzvy v oblasti kyberbezpečnosti byly tématem vědecké konference v Brně

Kyberbezpečnost. Tato priorita českého předsednictví EU byla hlavním tématem mezinárodní vědecké konference European Conference on Security Research in Cyberspace, která se konala 12. až 14. září v Brně. U příležitosti českého předsednictví v Radě EU ji uspořádaly Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Ministerstvo vnitra ČR.

Mezinárodní konferenci zakončila prohlídka kybernetického polygonu Masarykovy univerzity

„Kybernetická bezpečnost a všechny otázky s ní spojené je v současnosti velkou výzvou, a to jak pro státní sektor, tak i pro sektor soukromý. Proto jsem velmi rád, že české předsednictví právě toto téma vybralo jako jedno z těch, kterým napříč oblastmi chce věnovat a věnuje klíčovou pozornost,“ uvedl ministr vnitra ČR Vít Rakušan.

Současná mezinárodní situace i v souvislosti s válkou na Ukrajině přináší častější a komplexnější kybernetické útoky, které mohou mít větší dopad na každodenní život lidí i fungování státu. Proto se více než stovka českých i světových odborníků, zástupci bezpečnostních složek, a dalších státních institucí i komerčních společností na konferenci věnovali tématům jako kyberkriminalita, bezpečná umělá inteligence, ochrana kritických infrastruktur státu, vzdělávání a prevence v kyberbezpečnosti, moderní kryptografie, tvorba mezinárodní kvantové sítě či zpracování obrazu.

„Jsme svědky doby, ve které jsou kybernetické útoky nezanedbatelným rizikem se stále závažnějším dopadem na chod veřejných institucí i podniků. Může jimi být paralyzována kritická infrastruktura státu, a tím i celá společnost. Bohužel se stávají i vážnou vojenskou hrozbou a účinnou zbraní. I z tohoto důvodu se na VUT dlouhodobě věnujeme výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom mohli podobnému riziku účinně předcházet,“ řekl rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček. U příležitosti konání konference oznámila Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT zprovoznění prvního mezifakultního kvantového spoje v České republice, což představuje významný generační skok v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Konference také představila koncepci Národního plánu výzkumu a vývoje v oblasti kyberbezpečnosti, zaměřila se na nové příležitosti podpory kyberbezpečnostního výzkumu, a to na české i evropské úrovni, zejména z hlediska technologických trendů, uplatňování výsledků v praxi nebo na nástroje podpory bezpečnostních programů na národní úrovni.

„Kyberbezpečnost je jednou z mála disciplín, v nichž Česká republika v Evropě opravdu vyniká. A je to především díky dobře fungující spolupráci státu s univerzitami. Masarykova univerzita byla u toho, když byl u nás jako první v Evropě přijat speciální zákon, podílela se na vytvoření Národního centra kybernetické bezpečnosti a postupem času vybudovala v Brně komplexní multidisciplinární výzkumný a inovační ekosystém, který kromě bezpečnostních složek zahrnuje i tuzemské a zahraniční firmy. Jsme rádi, že jsme na této konferenci mohli ukázat, že jsme v této oblasti ostatním evropským národům nejen solidním partnerem, ale i spolehlivou oporou,“ uzavřel prorektor MU pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák.

Třídenní akce se konala na několika fakultách Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně pod záštitou města Brna. Partnery konference byly Akademie věd ČR a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Stáhnout článek .pdf 120 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info