22. 2. 2022

Zástupci Evropského parlamentu se na Masarykově univerzitě setkali s odborníky na kyberbezpečnost

Delegace Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu zavítala na konci února na Masarykovu univerzitu (MU). Zde se její členové setkali s odborníky na kyberbezpečnost, kteří jim představili své výzkumné aktivity. Diskutovali také o významu spolupráce univerzit a výzkumných institucí se státní sférou a průmyslovými partnery v této oblasti.

„Vítám vás na místě, kde se začal psát příběh české kyberbezpečnosti a Masarykova univerzita toho byla součástí,“ řekl na úvod setkání prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák, a zdůraznil tak význam kyberbezpečnostních aktivit Masarykovy univerzity.

V prostorách CERIT FI MU, kde se obvykle odehrávají bezpečnostní cvičení, se zástupci Evropského parlamentu seznámili s hlavními výzkumnými směry v oblasti kyberbezpečnosti, jimž se Masarykova univerzita na špičkové úrovni věnuje – jde například o oblasti ochrany kritických informačních infrastruktur, kryptografie či práva.

Důležitým tématem setkání byla spolupráce mezi různými sektory. „Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s dalšími univerzitami, státní sférou i podniky,“ upřesnil Tomáš Pitner, vědecký ředitel CERIT FI MU. Jako příklad uvedl Cybersecurity Hub, v němž spojily svůj výzkum tři přední vysoké školy – kromě Masarykovy univerzity také Vysoké učení technické v Brně (VUT) a České vysoké učení technické v Praze.

V rámci dlouhodobé strategické spolupráce mezi MU a VUT pak Petr Číka z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT představil aktuální výzkumné projekty, soustředil se zejména na problematiku budování kvantové komunikační infrastruktury a postkvantové kryptografie.

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky MU, prezentoval vizi pro takzvaný Cyber Campus CZ, prostor v Brně zaměřený na rozvoj spolupráce v kyberbezpečnosti a národní bezpečnosti. Václav Matyáš navázal prezentací o výzkumných úspěších FI MU a zdůraznil zapojení studentů do výzkumných aktivit.

Součástí programu byla také praktická ukázka využití KYPO Cyber Range Platform v rámci kybercvičení, kterou připravili experti z CERIT FI MU a kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity CSIRT-MU.

Zástupce evropského výboru v diskusi zajímala i další témata, například podpora spolupráce s malými a středními podniky, etické aspekty výuky, partnerství se soukromým sektorem či zvýšení podílu žen ve studiu informatiky; diskutovalo se také o možnosti vytvoření konsorcia univerzit zabývajících se kyberbezpečnostním výzkumem.

„Děkujeme za sdílení vašeho přístupu i zkušeností. Jde rozhodně o model, podle kterého lze budovat účinnou spolupráci a vytvářet ekosystém, díky němuž lze lépe čelit kyberbezpečnostním hrozbám,“ uvedl na závěr setkání předseda ITRE Cristian-Silviu Buşoi.

Delegace ITRE je na třídenní návštěvě České republiky. Jedním z cílů její cesty je prohloubení debaty o kyberbezpečnosti. V Brně se proto delegáti setkali také s představiteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je strategickým partnerem Masarykovy univerzity.

Stáhnout článek .pdf 272 kB
Stáhnout fotky .zip 49 025 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info