10. 11. 2021

Zemřel prof. Eduard Schmidt, emeritní rektor Masarykovy univerzity

Dnes zemřel ve věku 85 let druhý polistopadový rektor MU a emeritní děkan Přírodovědecké fakulty MU prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

Profesor Eduard Schmidt, emeritní rektor Masarykovy univerzity. 

Profesor Eduard Schmidt se narodil 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. V roce 1958 vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v oboru fyzika a v roce 1966 získal titul doktora přírodních věd v oboru experimentální fyzika. Pedagogická, akademická a vědecká dráha profesora Schmidta je úzce spjata s Masarykovou univerzitou. Svou profesní dráhu zahájil na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty univerzity tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po dalších několik desítek let se odborně věnoval fyzice pevných látek – jako vědeckovýzkumný pracovník i jako pedagog.

Po roce 1990 se Eduard Schmidt angažoval také v akademických funkcích. Dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU, od roku 1992 zastával po šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, v dalších šesti letech pak přispěl k rozvoji univerzity jako její prorektor pro výzkum a vývoj. Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl ve správní radě brněnského VUT, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum.

Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Byl mimořádně aktivním členem mnoha kulturních a společenských organizací, jeho působení univerzitní i mimouniverzitní naplňovalo ideál výchovy a vzdělání příkladným způsobem. Profesor Schmidt proto také v roce 2012 získal Cenu města Brna a byl držitelem Zlaté medaile Masarykovy univerzity.

„Zprávou o odchodu pana profesora Schmidta jsem hluboce zarmoucen. Masarykova univerzita v něm ztratila významnou osobnost, vynikajícího vědce, odborníka a pedagoga, který má nezpochybnitelné zásluhy na rozvoji Masarykovy univerzity. Všichni jeho následovníci v rektorské funkci navazují na jeho dílo. Pro mě osobně zůstane velkou inspirací. Čest jeho památce!" uvedl současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Stáhnout článek .pdf 198 kB
Stáhnout fotky .zip 10 378 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info