Projekty a aktivity knihoven MU

Knihovny MU řeší každoročně řadu projektů a aktivit zaměřených jak na rozvoj klasických knihovních služeb, tak na digitalizaci a budování digitálních knihoven.

Probíhající aktivity

 • Projekt MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory
  31.12.2014 byla ukončena realizační fáze, nastupuje pětileté období udržitelnosti projektu. Podrobnějí informace naleznete na stránkách projektu.
 • FFdigi – Digitální knihovna prací FF MU
  Interní projekt KIC MU a FF MU. Cílem projektu je digitalizovat a zpřístupnit na internetu hlavní publikace vydané Filozofickou fakultou MU od jejího založení (svazky všechny řad sborníků prací FF MU, monografie z edice Spisy FF MU). Stav: probíhá řešení. Viz http://digilib.phil.muni.cz/.

Digitální knihovny a služby

 • DKF-MU
  Digitální knihovna fotografií MU. Umožňuje jednotlivým součástem MU organizovat, spravovat, archivovat a zpřístupňovat své fotokolekce. Viz http://dkf.ics.muni.cz/ .
 • DML-CZ
  Česká digitální matematická knihovna. Systém vyvinutý a provozovaný ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR a dalšími partnery za účelem digitalizace, uchování a zpřístupnění nejvýznamnější části matematické literatury publikované na území ČR od 19. století do současnosti. Viz http://dml.cz/ a http://project.dml.cz/ .
 • Citace.com
  Portál věnovaný citacím a citování. On-line služba, která nabízí možnost generovat citace dle norem ČSN a pokročilou správu citací uživatelů. Viz http://www.citace.com/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info