Prodej pro pracoviště MU

Výdej propagačních předmětů MUNI

  • Fakulty a pracoviště MUNI mohou zakoupit propagační předměty a tiskoviny za zvýhodněné ceny na vnitroobjednávku. Vnitroobjednávku Vám zajistí ekonomické oddělení Vašeho hospodářského střediska. Výdej zajišťuje Munishop.cz, kontakt: 549 495 551, 775 473 917, munishop@muni.cz.
  • Pracoviště MUNI může podat žádost o bezúplatné vydání propagačních předmětů na celouniverzitní akce. Žádost musí být schválena členem vedení MU. Předměty na základě schválené žádosti vydává Odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MUNI, kontakt: peringerova@rect.muni.cz, 549 498 950. Formulář: Žádost o bezúplatný výdej předmětů MUNI
  • Studenti mohou požádat o bezúplatné vydání propagačních předmětů ve Stipendijním programu rektora MUNI. Program podporuje studentské aktivity (např. podpora spolků), které překračují rámec jedné fakulty, případně Masarykovy univerzity. Více zde.