Co je dobré vědět o souběžných studiích?

O souběžných studiích hovoříme tehdy, je-li student zapsán do více studií současně.

Zápis do více studií souběžně nezřídka využívají studenti, kteří jsou po úspěšném složení přijímací zkoušky přijati ke studiu do 1. ročníku do dvou či více programů a nedokáží se rozhodnout, který z nich by měli studovat. Avšak zapsat se do více studií současně s cílem odložit volbu a získat více času pro rozhodnutí, který obor zvolit, může být rizikem.

Varianta souběžných studií je vhodná především pro studenty, kteří si připojením dalšího studia hodlají zvýšit nebo rozšířit svoji kvalifikaci. Plnit řádně studijní povinnosti ve více studiích najednou je pro studenta po časové i psychické stránce nadmíru náročné, a studentovo pendlování mezi více studii snadno zapříčiní nesplnění studijních povinností na některém z nich, v horším případě na všech, což povede k následnému ukončení studia pro nesplnění požadavků.

V případě, že jste přijati ke studiu ve více programech a nejste rozhodnuti, na který z nich se zapsat, přečtěte si Jak na MUNI, a v sekci Často kladené otázky se podívejte, na co při rozhodování nezapomenout.

Již studujete více studií souběžně, jedno z nich chcete opustit a nejste rozhodnuti, kterému dát přednost? Obraťte se na Kariérní centrum, kde vám pomohou odhalit Vaše profesní směřování, nebo na Poradenské centrum, kde si pomocí psychologické konzultace můžete ujasnit vaše životní priority.

Pokud studujete souběžně více studií a jste rozhodnuti jedno z nich ukončit, přečtěte si text o předčasném ukončení studia.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info