Co mám dělat, když jsem se nedostal/a na svůj vybraný program?

Nastala nepříjemná situace – nedostali jste se na program, na který jste chtěli. Ať už je příčinou to, že přijímací zkouška nedopadla dobře, nebo jste navzdory úspěšnému složení zkoušky nebyli přijati z kapacitních důvodů, máte několik možností, jak se k situaci postavit.

1) Zkuste to za rok znovu

Pokud jste nebyli přijati ke studiu svého vybraného programu, zkuste to příští rok znovu. Mezitím můžete vycestovat na rok do zahraničí, nebo si zdokonalit své jazykové kompetence v jazykové škole. Při budoucím studiu na MU se vám znalost světových jazyků, hlavně angličtiny, bude hodit.

2) Zvažte studium v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Možnost podat si přihlášku znovu za rok pro vás nepadá v úvahu? Pak se informujte, jestli je možné nastoupit ke studiu daného programu v rámci akreditovaných studijních programů celoživotního vzdělávání – a to s možností následného přestupu do řádného studia.

V ostatních programech v rámci CŽV není možné přestoupit do řádného studia, ale můžete studovat jednotlivé předměty, které by vám eventuálně mohly být později uznány v případě přijetí do příslušného řádného studia.

V čem se CŽV liší od řádného studia?

Studium v rámci CŽV je placenou formou vzdělávání a bez přestupu do řádného studia a řádného absolvování nevede k získání titulu. Nemůžete ani čerpat stejné výhody jako studenti řádného studijního programu, např. nemáte možnost stravovat se v menze za zvýhodněnou cenu, využívat koleje nebo studentské slevy.

Kde najdete více informací?

Studium v rámci celoživotního vzdělávání upravuje § 60 ZVŠ a Řád celoživotního vzdělávání MU. Podívejte se také na web příslušné fakulty do sekce CŽV. Tam najdete podrobnosti o vypsaných programech celoživotního vzdělávání, podmínkách přijímacího řízení, studiu i následných možnostech přestupu do řádného studia, nebo uznávání jednotlivých předmětů.

3) Jen malou šanci skýtá dobírání studentů

I když jste úspěšně složili přijímací zkoušku a při vyhlášení výsledků se ocitli jen několik míst „pod čarou“, raději se příliš nespoléhejte na dodatečné přijetí.

Jak se při dobírání studentů postupuje?

Fakulta k zápisům zve na základě zkušeností z předchozích let větší počet uchazečů – vždy tedy s určitou rezervou. Teprve poté, když se i navzdory rezervě zapíše ke studiu výrazně méně uchazečů, než je kapacita programu, začne fakulta obsazovat volná místa dalšími uchazeči. A to dle pořadí, v jakém se umístili u přijímací zkoušky – bez ohledu na to, jestli uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Kompletní informace o postupu při podání odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu naleznete zde.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info