Co když vím, že se nemohu zúčastnit zápisu v určeném termínu?

V případě, že dopředu víte, že se v určeném termínu nemůžete dostavit, máte dvě možnosti.

1) K zápisu do studia zmocněte jinou osobu

Zmocněnci musíte předat plnou moc. Jak má vypadat?

  • Plnou moc zpracujte písemně.
  • Uveďte, kdo a koho zmocňuje – včetně data narození a trvalého bydliště.
  • Uveďte, k čemu plná moc zmocňuje – ke všem právním úkonům spojeným se zápisem a případně i k převzetí hesla pro osobní přístup studenta do Informačního systému MU.
  • Opatřete ji podpisem zmocnitele i zmocněného a také datem.
  • Podívejte se i na web příslušné fakulty, jestli musí být plná moc úředně ověřena nebo ne.

Zmocněnec u zápisu předloží plnou moc, vlastní průkaz totožnosti a všechny potřebné doklady, které jsou uvedeny v pozvánce k zápisu – úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení atd.

2) Pošlete omluvu studijnímu oddělení se žádostí o jiný termín

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit v určeném termínu a ani nemáte možnost zmocnit k zápisu do studia jinou osobu, omluvte se studijnímu oddělení příslušné fakulty. Udělejte to bezodkladně – nejpozději do 5 dnů od data konání zápisu.

Fakulta vás pozve na náhradní termín zápisu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info