Jak probíhá zápis ke studiu?

V případě, že jste úspěšně vykonali přijímací zkoušky, bude vám ze strany fakulty vydáno Oznámení o návrhu na přijetí ke studiu a výzva k doložení vzdělání. Poté, co do své e-přihlášky vložíte autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení a prokážete tím, že jste ukončili středoškolské vzdělání, vám univerzita předá rozhodnutí o přijetí ke studiu. Studentem vysoké školy se v každém případně stanete až v den zápisu do studia.

Zároveň se zápisy probíhá fotografování studentů podle harmonogramu. Fotografie bude poté propojena s vaším profilem v Informačním systému MU. Kdykoli pak budete komunikovat se studijním oddělením nebo skládat zkoušku, poslouží k ověření vaší totožnosti. Studenti účastnící se distančních zápisů mohou vkládat své externí fotografie pomocí této aplikace v INETu.

Tuto fotografii potřebujete také pro vydání svého průkazu studenta.

  • Pokud budete studentem prezenční formy studia, bude vaším průkazem studenta ISIC karta.
  • Pro studenty kombinované formy studia je průkazem studenta čipová karta. Ta slouží ke stejným účelům jako ISIC, ale jen v rámci MU. Studenti kombinovaného studia, kteří nedosáhli věku 26 let, si mohou ISIC kartu nezávisle na univerzitě vyřídit sami. Podmínky najdete na webu ISIC.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info