Jak probíhá zápis ke studiu?

Společně s pozvánkou k zápisu zpravidla dostanete oznámení o návrhu na přijetí ke studiu. Teprve poté, co u zápisu odevzdáte ověřenou kopii maturitního vysvědčení a prokážete tím, že jste ukončili středoškolské vzdělání, vám univerzita předá rozhodnutí o přijetí ke studiu. Některé fakulty (např. FI MU) vám společně s pozvánkou k zápisu vloží přímo do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu a teprve poté, co u zápisu odevzdáte ověřenou kopii maturitního vysvědčení a prokážete tím ukončení středoškolského vzdělání, budete do studia zapsáni. Studentem vysoké školy se tak v každém případně stanete až v den zápisu do studia.

V den zápisu se také necháte vyfotografovat. Fotografie bude poté propojena s vaším profilem v Informačním systému MU. Kdykoli pak budete komunikovat se studijním oddělením nebo skládat zkoušku, poslouží k ověření vaší totožnosti.

Tuto fotografii potřebujete také pro vydání svého průkazu studenta.

  • Pokud budete studentem prezenční formy studia, bude vaším průkazem studenta ISIC karta.
  • Pro studenty kombinované formy studia je průkazem studenta čipová karta. Ta slouží ke stejným účelům jako ISIC, ale jen v rámci MU. Studenti kombinovaného studia, kteří nedosáhli věku 26 let, si mohou ISIC kartu nezávisle na univerzitě vyřídit sami. Podmínky najdete na webu ISIC.