Jak se dozvím, kde a kdy se mám zapsat ke studiu?

Fakulta vám pozvánku k zápisu zašle poštou, e-mailem, nebo pozvánku vloží přímo do vaší e-přihlášky. V pozvánce se dočtete, kam a v jakém termínu se máte k zápisu dostavit. Také se v ní dozvíte, co si máte na zápis přinést. Zpravidla to je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, platný průkaz totožnosti, psací potřeby, pozvánka k zápisu atd. 

Informace o místě, termínu a času konání zápisu můžete také nalézt přímo ve své e-přihlášce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info