Jak můžu obor blíže poznat?

Věříme, že podle informací na webu jste dokázali vybrat několik oborů, které jsou vám nejbližší. Abyste se teď mezi nimi rozhodli správně, doporučujeme vám seznámit se s nimi osobně.

Prohlédněte si zázemí fakulty, technické vybavení, které budete mít při studiu k dispozici, a vyptejte se starších studentů na vše, co vás zajímá. Stačí přijít na některou z akcí, které univerzita pro uchazeče pravidelně připravuje:

Univerzitu můžete navštívit i mimo uvedené akce a podívat se, zda vám prostředí vybrané fakulty bude vyhovovat.

Poproste známého o prohlídku

Zkuste najít ve svém okolí někoho, kdo vámi vybraný obor studuje. Může vás provést fakultou nebo s ním navštivte některou z přednášek.

Pokud už dostudoval a v dané oblasti pracuje, zeptejte se, jak vypadá jeho běžný pracovní den. Nebo se zajděte podívat přímo k němu do práce. Tak získáte nejlepší možnou představu, jestli je daný obor pro vás. Možná se ve svém rozhodnutí ujistíte, nebo vás nové poznatky nasměrují ke vhodnější volbě.

Některá povolání totiž mají svoji skrytou stránku, která se liší od té populární. Snadno si představíme archeologa, který jásá nad objevem vzácné starověké nádoby – ale již málokdo ví, že tomu předcházelo vypisování žádostí o granty, administrativa ohledně povolení vykopávek v zahraničí a cestovních a pracovních víz nebo několikatýdenní kopání zeminy ve 40 °C v prašném prostředí. A že po tom všem následovaly další měsíce či roky laboratorních analýz, bádání v archivech, odborných publikacích a sepisování článků.

Proto je dobré důkladně se s oborem seznámit, abyste měli správná očekávání.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info